Fråga till justitieministern angående den ökande kristofobin i Sverige

Fråga 2020/21:501 Den ökande kristofobin i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Kristofobin ökar alltmer i Sverige. Misshandel, diskriminering och vandalism är några av de uttrycksformer som riktas mot kristna.

Jag har tidigare i skriftliga frågor tagit upp problematiken (i bland annat 2020/21:64, 2019/20:1871 och 2020/21:192), och även om svaren är att man ”följer utvecklingen noga” och att polisen i regleringsbrevet för 2020 fick ett nytt uppdrag på området så är det uppenbart att kristofobin måste bekämpas vitt och brett, inte bara genom rättsväsendet utan också genom förändrade attityder som skapar tolerans gentemot kristna.

Detta är ett nytt fenomen i det en gång kristna Sverige där nu intoleranta religiösa åskådningar gjort intåg och växer oroväckande.

I fredags vandaliserades en katolsk kyrka i Göteborg. Enligt en som är aktiv i kyrkan ”skändades altaret, predikstolen slogs sönder, stolar och pallar slängts nerför trappan, skåp slagits sönder, minnestavlan för de avlidna slogs sönder, psalmböcker slängts överallt och de har gått bärsärk med brandsläckaren i kapellet där vi tänder ljus”.

Attacken ska ha skett vid lunchtid, men trots våldsamheter ska ingen människa blivit fysiskt skadad. Max Martin Skalenius blev vittne till förstörelsen och skriver att han ”känner ånger över att jag inte stannade lite extra så hade jag kanske fått se allting och stoppa det” men att det samtidigt kanske var lika bra för att inte riskera att mördas.

Det är tydligt att attackerna mot kristna och kristendomen i Sverige har intensifierats den senaste tiden. Trots detta är avsaknaden av snabba åtgärder från regeringen häpnadsväckande.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Varför dröjer åtgärder mot den ökande kristofobin i Sverige, och avser ministern att vidta snabba åtgärder för att förhindra fortsatta attacker?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-den-okande-kristofobin-i-sverige/