Fråga till migrationsministern angående uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen

Fråga 2019/20:1748 Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I Danmark gör man nu en översyn över uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen i Syrien i syfte att dra in uppehållstillstånd grundade på skyddsskäl och avvisa dessa personer från Danmark. Detta efter att situationen i området inte längre är så allvarlig att det berättigar personer därifrån att av skyddsskäl uppbära uppehållstillstånd i Danmark.

Utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye säger följande i ett pressmeddelande: Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar till Syrien från de omgivande områdena. Naturligtvis måste deras landsmän som har beviljats skydd i Europa också åka hem när förhållandena i Syrien tillåter det. Under de senaste veckorna har den oberoende flyktingnämnden beslutat att fem personer från Damaskusprovinsen inte har rätt till tillfälligt skydd eftersom förhållandena i området har förbättrats. Därför har jag nu beslutat att vi snabbt måste granska högen med ärenden med flyktingar från Damaskus för att undersöka vem som inte längre behöver skydd i Danmark. Vi är redo med en ganska stor pengapåse för returresor för dem som måste åka tillbaka och återuppbygga sina liv i Syrien.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att i likhet med sin danska kollega påbörja en genomgång av uppehållstillstånd, grundade på skyddsskäl, för människor från Damaskusprovinsen i syfte att dra in tillstånden och avvisa dessa människor från landet?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-indragningar-av-uppehallstillstand-for-personer-fran-damaskusprovinsen/