Fråga till justitieministern angående ställningstagande om narkotikaanvändare

Fråga 2020/21:1994 Ställningstagande om narkotikaanvändare

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitieminister Morgan Johansson twittrade den 14 augusti 2019 att ”det är i stor utsträckning överklassen som håller igång narkotikahandeln i storstadsområdena. Det är belagt”.

Men justitieministern saknade belägg för sitt påstående.

Likaså sa statsminister Stefan Löfven följande till Dagens Nyheter den 13 augusti 2019: ”Vi vet att den största konsumtionen har vi i de välbärgade områdena. Djursholm, Danderyd – det är där du har den största konsumtionen. Brottsligheten och skjutningarna sker i andra områden.”

Men statsministern sakande belägg för sitt påstående.

Enligt Mats Ramstedt vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har hittills kunskap om socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning i Sverige bland vuxna saknats.

Nu har CAN gjort en studie. CAN har studerat narkotikaanvändningen i olika socioekonomiska grupper utifrån data över cirka 6 800 personer i åldrarna 25–64. Syftet med studien var att ta reda på hur stor andel av användningen som varje grupp står för.

I stället för statsministerns och justitieministerns grundlösa påstående fastslås att ”något stöd för att narkotikaanvändning hos ekonomiskt priviligierade grupper skulle ha en särställning när det gäller att göda organiserad brottslighet fanns således inte i dessa data för den vuxna befolkningen.” Vidare: ”Grupperna med en högre socioekonomisk position, i detta fall de med högst inkomst och högst utbildning, stod för en lägre del av narkotikaanvändningen med 10 respektive 27 procent.”

I CAN:s studie definieras socioekonomisk position utifrån utbildning, inkomst och sysselsättning.

Det är illa att både statsministern och justitieministern återigen far med osanningar. Som statsråd bör man tillse att man har fakta på bordet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

På vilka underlag vilar ministerns påstående att det är belagt att det i stor utsträckning är överklassen som håller igång narkotikahandeln i storstadsområdena, och är detta ett ställningstagande som på något sätt ligger till grund för de åtgärder som ministern vidtar på området?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-stallningstagande-om-narkotikaanvandare/