Fråga till justitieministern angående ungdomars trygghet

Fråga 2020/21:1763 Ungdomars trygghet

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Tidningen Bulletin rapporterar den 10 februari om att rån och hot mot unga har ökat de senaste åren. ”När Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade den nationella trygghetsundersökningen för 2020 framkom det, att 32 procent av de tillfrågade pojkarna mellan 16 och 19 år uppgav att de är rädda för att bli utsatta för brott och framförallt för att bli rånade”, skriver tidningen.

Enligt Madeleine Adaktusson och Anna Alandh, producent respektive projektledare på SVT Barn, har rånen och hoten spridit sig allt längre ner i åldrarna och det blir allt vanligare att barn i åldrarna 10 – 12 år utsätts. SVT Barn genomför regelbundna undersökningar riktade mot den här åldersgruppen för att planera och genomföra programidéer.

Brå:s statistik täcker heller inte in de yngre barnen som är under 16 år. I Stockholmsenkäten, som genomförs av Stockholms stad, frågar man 14-åringar och gymnasieelever, skriver Bulletin. ”I den senaste Stockholmsenkäten uppgav åtta procent av alla pojkar i nionde klass och fyra procent av flickorna att de rånats under 2020. Men i stadsdelen Skarpnäck i södra Stockholm uppgav hela 13 procent av pojkarna att de rånats”.

När Bulletin kontaktar Brå, uppger de att det pågår ett projekt om ungdomsrån som är planerat att publiceras under hösten 2021. ”I Brå:s beskrivning av projektet står det att ’Mellan åren 2014 och 2019 ökade antalet anmälningar av rån mot unga nästan 2,5 gånger. Mediabilden av ungdomsrån är därutöver att ökningen av rån främst drabbat vissa områden samt att det blivit vanligare med grövre våld och inslag av förnedring i rånen.’”

Våldet eskalerar i vårt samhälle och blir allt grövre samtidigt som det går allt längre ned i åldrarna. Regeringen har hittills kapitalt misslyckats med att komma tillrätta med otryggheten och kriminaliteten i vårt land.

Av denna anledning vill jag fråga justitieminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att skapa trygghet för våra ungdomar och bekämpa ungdomsrånen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-ungdomars-trygghet/