Fråga till justitieministern om hat och attacker mot svenska bönder

Fråga 2017/18:1171 Hat och attacker mot svenska bönder

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

I Dagens Nyheter kan man den 11 april 2018 läsa om hur svenska bönder utsätts för hat och attacker. Var fjärde lantbrukare i Sverige är, enligt en enkätundersökning gjord av Landja markanalys på uppdrag av LRF, rädd att utsättas för brott. Bönder vågar inte berätta att de är djurägare av rädsla att utsättas för brott eller hat i sociala medier.

”De ville låsa in mig i källaren och skicka mig till slakt”, vittnar en bonde om. En annan berättar om hur sonen blev uppringd och trakasserad av flera personer som ville att hans mamma skulle sluta med sitt lantbruk och konvertera till veganism. Uppringarna meddelade att de kolat upp var barnen gick i skolan och var de bodde.

I tidningen framkommer att när hoten polisanmälts har polisen föreslagit att de drabbade stänger ned sina egna Facebooksidor och anmälningarna har sedan lagts ned i brist på bevis. Det är uppenbart att rättssamhället har kapitulerat även på detta område i brist på tillräckliga resurser.

Justitieministern är ytterst ansvarig. Av denna anledning vill jag ställa frågan till justitieministern om vilka åtgärder han tänker vidta för att komma tillrätta med detta problem?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-om-hat-och-attacker-mot-svenska-bonder/