Fråga till kultur- och demokratiministern angående antirasistmiljard

Fråga 2020/21:3409 Antirasistmiljard

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Socialdemokrater för tro och solidaritets ordförande Sara Kukka-Salam och vice ordförande Jesper Eneroth för i Göteborgsposten fram ett förslag om en antirasistmiljard. Man menar att en central aktör för att motverka både segregationen och rasismen är civilsamhället och att föreningslivet är det kraftfullaste verktyget för att verka för integration och mot rasism i Sverige.

Därför föreslår de att staten ska avsätta en ”antirasistisk miljard” årligen till föreningslivet som ska ”bekosta projekt i civilsamhället som syftar till att bekämpa rasismen i vardagen”.

Samtidigt har Socialdemokrater för tro och solidaritet självt en lång tradition av vad som i dag kan betecknas som antisemitism men även homofobi i svensk politik. Detta rapporterar Ledarsidorna om. ”De delar av civilsamhället som Tro och Solidaritet menar skall svara för de av staten finansierade projekten har under den senaste tiden haft att hantera hur stora belopp avsedda för bland annat folkbildning nyttjats eller betalats ut på felaktiga grunder. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är dessutom vid sidan av ungdomsförbundet SSU den sidoorganisation som visat de tydligaste antisemitiska dragen samt underblåst rasism och hat mot minoritetsgrupper. 2011 menade dåvarande ordförande för Tro och Solidaritet, Peter Weiderud, att socialdemokratin inte bara kunde utan även borde tolerera homofobi bland muslimska medlemmar i en debattartikel på SVT Opinion”, skriver Ledarsidorna.

Vidare skriver Ledarsidorna:

”Antisemitismen inom Tro och Solidaritet har även yngre datum. 2013 publicerade sidoorganisationen en ledare i organet ’Tro och Politik’ författad av förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba. Kaba menade att det förelåg en judiskt inspirerad konspiration riktad mot Europas muslimer samt framförde i andra sammanhang att Islamiska Staten var en skapelse finansierad och tränad av israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Även om Kaba var tvungen att avgå från sina politiska förtroendeuppdrag, bland annat som kommunstyrelseledamot i Malmö, fick han stå kvar som styrelseledamot i Tro och Solidaritet.

Tro och Solidaritet har nära bekräftade band med Muslimska brödraskapets kluster av nätverksorganisationer. Främst genom föreningen Hjärta där personunionerna mellan organisationerna varit flertaliga. Det tydligaste exemplet var Omar Mustafa som i rollen som ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), Brödraskapets sammanhållande organisation i Sverige, samtidigt var ordförande för föreningen Hjärta som är att betrakta som Tro och Solidaritets Stockholmsavdelning. Dagens ordförande för Tro och Solidaritet, Sara Kukka-Salam, kommer närmast från att ha varit ordförande för föreningen Hjärta. IFiS var en av huvudarrangörerna till de numera nedlagda Muslimska familjedagarna och kom att utveckla denna årliga konferens till att bli en arena för internationellt kända och erkända antisemiter, jihadist- och shariapredikanter.”

Förslaget om en statlig antirasistmiljard rimmar alltså mycket illa med förslagsställarnas egen organisation.

Men, som Ledarsidorna också uppmärksammar, har man stora möjligheter till att få igenom förslaget genom de kontakter och personunioner som finns. Jesper Eneroth är inte bara är vice ordförande för Tro och Solidaritet utan även gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet. Hans far är dessutom infrastrukturminister och suppleant i partiets verkställande utskott.

Jag vill ställa en fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Hur ser ministern på förslaget om en statlig antirasistmiljard och kommer hon att genomföra förslaget?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-antirasistmiljard/