Fråga till kultur- och demokratiministern angående förslag till förändringar i mediestödsförordningen

Fråga 2020/21:1885 Förslag till förändringar i mediestödsförordningen

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har skickat ut förslag till förändringar i mediestödsförordningen som ska träda i kraft den 15 april i år.

Mediestöd föreslås nu ges för ”innehåll av hög kvalitet”, och detta definierar MPRT som ”ansvarstagande nyhetsförmedling”. Förslaget innebär att myndigheten ges långtgående möjligheter till så kallad skönhetsbedömning av journalistik. Man skriver bland annat:

”Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.”

Fri och oberoende press är en förutsättning för en vital demokrati. Sveriges regering brukar inte vara sen att fördöma andra länders regeringars agerande i vad man uppfattar som inskränkningar i den fria och demokratiska pressen. Nu låter man en myndighet komma med förslag som innebär att myndighetsaktivister godtyckligt utifrån politiska grunder kan sitta och bedöma nyhetsmediers möjlighet att erhålla statligt stöd. Genom förslaget kan man stoppa allt stöd till medier som ifrågasätter regeringen och den rådande politiska agendan och i stället fortsätta finansiera de regimtrogna medierna. Det anstår inte ett land som vill kalla sig demokratiskt och påstå sig stå upp för fri och oberoende press.

I stället bör det finnas klara riktlinjer, som är oberoende av politiskt innehåll och gällande lika för alla, för att erhålla statligt mediestöd. En myndighet ska inte ägna sig åt skönhetsbedömningar av journalistik, vilket kan utnyttjas på ett synnerligen odemokratiskt sätt.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Hur säkerställer ministern att det statliga mediestödet bygger på objektiva principer, som oberoende av politiskt innehåll tillämpas lika för alla, och vilka konkreta åtgärder är ministern beredd att vidta i förhållande till de förändringar av stödet som nu föreslås?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-forslag-till-forandringar-i-mediestodsforordningen/