Fråga till kultur- och demokratiministern angående pilotverksamheten med nationell stödtelefon

Fråga 2015/16:1576 Pilotverksamheten med nationell stödtelefon

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Ett av regeringens förslag till åtgärder mot våldsbejakande extremism har varit en nationell stödtelefon. Den tidigare nationella samordnaren, Mona Sahlin, stod på Folk och Försvars rikskonferens måndagen den 11 januari 2016 och sa följande med anledning av stödtelefonen: Vi kan hjälpa dem, det är Röda Korset som håller i det, och koppla vidare dem till personer och nätverk som kan hjälpa dem. Ett oerhört viktigt inslag. I ett svar på en fråga i riksdagen, bland annat med anledning av att en enskild kommun hade inrättat en stödtelefon men att det inte fanns någon som svarade i den, meddelade kultur- och demokratiministern den 8 juni att pilotverksamheten med en nationell stödtelefon kommer också att fortsätta. Det är viktigt att de som ringer den nationella stödtelefonen kan få konkret stöd i den kommun där de bor, i form av exempelvis information, råd och stöd i dessa frågor.

Tre månader senare, den 7 september, skriver Svenska Dagbladet att när tidningen ringde stödtelefonen under telefontiden kopplades samtalen till en telefonsvarare. I en rapport från Segerstedtinstitutet den 16 maj uttalade en anställd vid stödtelefonen som Röda Korset driver på uppdrag av Nationella samordnaren följande: Vi har liksom ingen, och vi är inte intresserade av att ha eller skapa oss någon större kompetens kring att vara mot våldsbejakande extremism. De anställda rapporterar inte heller till den nationella samordnaren. Fram till augusti hade stödtelefonen tagit emot 260 samtal. Ett hundratal besvarades inte, enligt SR Ekot den 6 september.

Röda Korset har fått 1,2 miljoner kronor för att driva stödtelefonen. Trots att det gått snart ett år efter att den sattes igång den 16 november 2015 (enligt Mona Sahlin på Folk och Försvars rikskonferens) tycks den fortfarande inte fungera.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att regeringens stödtelefon ska börja fungera och att inte skattebetalarnas pengar slösas på detta sätt?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-pilotverksamheten-med-nationell-stodtelefon/