Fråga till utrikesministern angående Sveriges säkerhetsrådskandidatur

Fråga 2016/17:22 Sveriges säkerhetsrådskandidatur

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Den 28 juni 2016 valdes Sverige in i FN:s säkerhetsråd. Med 134 röster tog Sverige en plats redan under den första omröstningen. När resultatet stod klart skrev, enligt uppgift, den palestinska myndighetens utrikesdepartement följande på sin officiella Facebooksida: Minister Wallström har efterfrågat stöd från staten Palestina i sina ansträngningar för att vinna en plats i FN:s säkerhetsråd.

Vidare ska man ha skrivit bland annat att utrikesminister Margot Wallström tackade staten Palestina via dess utrikesminister Riyad al-Maliki för det starka stödet och uppbackningen genom palestinska relationer med länder i internationella grupper inom FN och att de två ministrarna enades om vikten av kommunikation för att följa upp och fördjupa koordineringen mellan dem i ljuset av Sveriges anslutning till FN:s säkerhetsråd tidigt nästa år.

Med tanke på det omstridda och ogenomtänkta erkännandet av staten Palestina, Sveriges ytterst anmärkningsvärda röst för Unesco-resolutionen som fråntar Tempelberget dess religiösa betydelse för judendomen samt frånvaron av svensk kritik mot den palestinska myndighetens finansiering av och uppmuntran till antisemitism och terrorism är det lätt att föranledas att tro att Sverige på detta sätt köpt röster till sin kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Det hävdas också, från palestinskt håll, att den palestinska utrikesministern skrivit under en avsiktsförklaring gällande en gemensam ministerkommitté mellan regeringarna i kungariket Sverige och staten Palestina under ett besök i Stockholm den 28 maj.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Stämmer uppgifterna rörande röstköp, vad har Sverige egentligen förbundit sig till framgent gentemot staten Palestina och dess intressen och vad innehåller avsiktsförklaringen mellan Sverige och staten Palestina?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sveriges-sakerhetsradskandidatur/