Fråga till kultur- och demokratiministern angående Vinter-OS i Kina 2022

Fråga 2020/21:1985 Vinter-OS i Kina 2022

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

I Xinjiangprovinsen har kommunistpartiet i Kina inrättat så kallade ”omskolningsläger”, i vilka man utsätter etniska minoriteter för tvångsarbete, tortyr, indoktrinering, tvångssteriliseringar och systematiska våldtäkter. I Hong Kong begår man övergrepp på demokratiaktivister sedan man implementerat den nya säkerhetslagen. Samtidigt rustar nu landet och uppträder allt mer aggressivt mot sin granne, det demokratiska Taiwan. Listan över Kinas övergrepp på demokratin och mänskliga rättigheter kan göras lång.

I ett svar på en skriftlig fråga (2020/21:1840) menar kultur- och demokratiministern att ”värdskap för internationella idrottsevenemang som olympiska spel är en fråga för idrottsrörelsen själv att besluta om. Jag utgår från att Internationella Olympiska Kommittén i förberedelserna och genomförandet av Vinter-OS 2022 även noga lyfter fram och värderar frågor som rör respekten av mänskliga rättigheter”.

Det är uppenbart att IOK inte tagit hänsyn till de fruktansvärda övergrepp som Kina gör sig skyldigt till i sin bedömning om landets lämplighet att stå värd för olympiska spelen. Här behöver politiken agera istället för att lägga ansvaret på idrottsrörelsen.

Ansvariga politiker kan inte blunda och skjuta över ansvaret när fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter sker.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Varför avser inte ministern att agera i syfte att verka för en bojkott av vinter-OS i Kina 2022?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-vinter-os-i-kina-2022/