Fråga till justitie- och migrationsministern angående andelen invandrare bland dömda våldtäktsmän

Fråga 2020/21:1987 Andelen invandrare bland dömda våldtäktsmän

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En ny studie vid Lunds universitet visar att första och andra generationens invandrare är i majoritet bland dömda våldtäktsmän. Studien presenteras i artikeln Swedish rape offenders – a latent class analysis i tidskriften Forensic Sciences Research.

Forskarna har studerat data om 3 039 dömda våldtäktsmän. Det handlar om alla individer som dömts för våldtäkt, grov våldtäkt och försök till dessa brott mellan 2000 och 2015, och som var mellan 15 och 60 år. Man har också begränsat sig till våldtäktsbrott mot vuxna kvinnor.

Resultaten visar bland annat att en majoritet av våldtäktsmännen var första eller andra generationens invandrare (59,3 procent).  47,8 procent av gärningsmännen föddes utomlands. Bland dessa invandrare var Mellanöstern/Nordafrika den vanligaste födelseregionen (34,5 procent) följt av resten av Afrika (19,1 procent) och Östeuropa (15 procent).

Sveriges regeringar har alltså genom en ansvarslös massinvandringspolitik låtit importera våldtäktsmän till vårt land. Genom en mer ansvarsfull politik skulle många kvinnor ha besparats från dessa övergrepp och livslånga trauman. Uppenbarligen har inte detta varit tillräckligt viktigt för regeringen som i stället har prioriterat att låta dessa förövare få tillträde till Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av att studien visar att första och andra generationens invandrare är i majoritet bland dömda våldtäktsmän?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-andelen-invandrare-bland-domda-valdtaktsman/