Fråga till kulturministern Statens medieråds samarbete med islamistiska Muslimska Brödraskapet

Fråga 2020/21:33 Statens medieråds samarbete med islamistiska Muslimska Brödraskapet

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Statens medieråd har initierat ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd för att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige. Men vad som inte framgått är att studieförbundet 2018 inledde ett strategiskt samarbete med mediehuset al-Jazira, som i sin tur kontrolleras av Muslimska brödraskapet. Om detta rapporterar Ledarsidorna.se.

Ledarsidorna skriver:

Studieförbundet Ibn Rushd är sammankopplat med Muslimska brödraskapet genom dels sina egna stadgar och samägandeavtal av kursgården Granhedsgården men även genom en väv av personunioner. En väv där ledande företrädare över tid återfinns i Brödraskapets internationella nätverksorganisationer.

Ett exempel på hur väven av personunioner är utformad är hur verksamhetsledaren vid Ibn Rushd, Lamia el Amri samtidigt är ordförande för Islamic Relief Sverige samt vice ordförande för Islamic Relief Worldwide. Islamic Worldwides hela styrelse, exklusive el Amri, avgick den 22 augusti efter att The Times avslöjat antisemitiska värderingar och stöd till terrororganisationen Hamas från ledande tjänstemän och styrelseledamöter. El Amri klev då ner från att ha varit ordförande till att fortsätta som vice ordförande.

Trots löften om att el Amri skulle lämnat styrelsen även hon efter det inträffade kandiderade hon, och blev vald, för ytterligare en period. El Amri har suttit i Islamic Relief Worldwide styrelse under hela den period som de ledande befattningshavare rekryterats som senare visat sig hysa antisemitism samt stöd till våldsbejakande grupperingar.

Att Ibn Rushd bara skulle stå för en språklig och kulturell kompetens är en underdrift. Studieförbundet har sedan 2018 ett samarbete med mediehuset al-Jazira för sina medlemsorganisationer. Samarbetet berör bland annat en journalistutbildning vilken presenterades vid Muslimska familjedagarna 2018. al-Jazira är Muslimska brödraskapets viktigaste kommunikationsplattform. Baserad i Qatar är den att betrakta som helt och hållet kontrollerad av dess andlige ledare Yusuf al-Qaradawi och hans närmaste medarbetare.

Att Statens medieråd väljer en partner som i andra sammanhang inte bara är att betrakta som en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige utan även har ett så intimt samarbete med Brödraskapets tyngsta och viktigaste medieaktör är uppseendeväckande och borde föranleda kraftfulla åtgärder från den svenska regeringen, såvida inte regeringen sympatiserar med Muslimska brödraskapet. Båda regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har ju vid flertal tidigare tillfällen avslöjats ha nära kopplingar till islamistiska rörelser och personer.

Kulturministern har nu möjlighet att distansera sig själv, sitt parti och sin regering från samarbeten med islamistiska rörelser genom att vidta åtgärder mot Statens medieråds samarbeten med Muslimska brödraskapets underorganisationer.

Jag vill därför fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av ovanstående, och vilka är i så fall åtgärderna?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-statens-medierads-samarbete-med-islamistiska-muslimska-brodraskapet/