Fråga till migrationsministern angående hemresesamtal och fokus på utvandring

Fråga 2020/21:2388  Hemresesamtal och fokus på utvandring

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den danske socialdemokratiske utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye skriver i Jyllands-Posten den 30 mars 2021 att fokus nu måste ligga på utvandring av utlänningar. Han skriver bland annat följande:

“Vi har länge koncentrerat oss på hur många utlänningar som kommer in i Danmark. Tiden är nu mogen att vi i samma grad fokuserar på dem som ska följas mot utgången.“

Vidare skriver han:

”Därför har regeringen nyligen kommit överens med en rad andra partier att arbetslösa utlänningar ska kallas in till hemresesamtal hos kommunen om möjligheten att resa hem med en påse pengar från den danska staten. Det upplevdes upprörande att vi på något sätt tillät oss själva att ställa frågan om det egentligen är det bästa för folk att vara här. Men handen på hjärtat: För några människor är det kanske en god idé att återvända till sina hemländer. Det kan bero på att de inte funnit sig tillrätta här. Inte lärt sig språket. Och kanske saknar sina fädernesländer och modersmål. Då är det inte alls så illa att den danska staten erbjuder ett generöst belopp till folk så att de får en god återstart i hemlandet. Samtidigt är det en god affär för Danmark i det långa loppet. Bara tänk på de pengar som vi sparar i socialbidrag och folkpension. Därför föreslår vi hemresesamtal för de långtidsarbetslösa utlänningarna.

Jag önskar med andra ord att vara lika mycket utvandringsminister som invandringsminister. Jag föreställer mig inte att en snabblösning löser alla våra problem med avvisade asylsökande och ointegrerade invandrare. Det är tålmodigt nödvändigt arbete som ska till.“

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att följa sin danske socialdemokratiske kollega och kalla långtidsarbetslösa utlänningar till hemresesamtal och fokusera sitt uppdrag lika mycket på utvandring som invandring?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-migrationsministern-angaende-hemresesamtal-och-fokus-pa-utvandring/