Fråga till miljö- och klimatministern angående förändring i miljöbalken

Fråga 2020/21:2205 Förändring i miljöbalken

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

I ett svar på min fråga (2020/21:1919) skriver statsrådet Anders Ygeman att ”vidare indikerar de långsiktiga scenarierna från Statens energimyndighet att även kärnkraften förväntas utgöra en del av energimixen under överskådlig framtid”.

Företaget Blykalla, som i framtiden vill serieproducera små, modulära reaktorer (SMR) har tillsammans med KTH och Uniper Sverige skickat in en ansökan till Energimyndigheten för att finansiera en icke-nukleär prototyp för att utveckla framtidens reaktorteknologi. Det handlar om teknik där små reaktorer används och prototypen ska testa en ny teknik där smält bly kyler ned kärnbränslet istället för vatten. Dagens sex reaktorer skulle kunna ersättas av runt 150 blykylda reaktorer. Men enligt Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik, så behöver miljöbalken ändras för att SMR ska kunna bli verklighet även om finansieringen från Energimyndigheten beviljas.

Enligt professorn så får Sverige enligt lagen i dag som mest ha tio reaktorer och de får bara placeras på de ställen där det redan finns reaktorer; Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Idén om att bygga flera små modulära reaktorer som kan serietillverkas och placeras på flera håll i landet, både på existerande kärnkraftverk men sedan till exempel i anslutning till industrier på redan bevakade områden, är därför inte möjlig enligt miljöbalken idag.

Av denna anledning vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att förändra i miljöbalken så att den möjliggör för utplacering av framtida SMR-reaktorer, och om inte varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-forandring-i-miljobalken/