Fråga till miljö- och klimatministern angående regeringens energi- och klimatpolitik

Fråga 2021/22:51 Regeringens energi- och klimatpolitik

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Att den svenska regeringens, med Miljöpartiet i spetsen, energi- och klimatpolitik är fullständigt absurd och är en total katastrof för vårt land har förhoppningsvis nog gått upp för de flesta svenskar vid det här laget.

Trots satsningar på att elektrifiera samhället har man gjort allt för att försvåra för landet att producera just el. Man har stängt ned sex av tolv kärnkraftreaktorer, som är det smartaste sättet att producera el utan att bidra till fossila utsläpp. Resultatet av regeringens och Miljöpartiets vansinniga energipolitik har blivit, förutom saftiga elräkningar för svenska folket, att industrier i brist på energi lämnar landet och att man panikartat fått köra igång oljekraftverk.

Det gamla oljekraftverket i Karlshamn går nu på högvarv där man förbränner 140 000 liter olja i timmen för att försöka tillgodose behovet av el. Karlshamnsverket, som främst är ett reservkraftverk och tidigare använts framför allt under de kallaste månaderna, kör nu fullt trots att temperaturen varit över de normala för årstiden.

Presschefen på Uniper, som driver Karlshamnsverket, säger till Aftonbladet att man inte hade behövt köra igång oljeverket om man inte hade stängt ned kärnkraften. Han säger också att man är mycket bekymrad över att södra Sverige inte har tillräckligt med planerbar fossilfri elproduktion.

Regeringens och framför allt Miljöpartiets energipolitik har varit en fullständig katastrof för vårt land, och därför vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

Anser ministern att detta, att elda 140 000 liter olja i timmen, rimmar med regeringens klimatmål, och tänker ministern ta några initiativ med anledning av det ovan anförda?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-regeringens-energi-och-klimatpolitik/