Fråga till utrikesministern angående kontroll av evakuerade från Afghanistan

Fråga 2021/22:52 Kontroll av evakuerade från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 23 augusti sa utrikesminister Ann Linde på en presskonferens: ”Det arbete som nu pågår med förteckningen om före detta anställda rör perioden fram till 2014. Det är länge sedan och innebär ett omfattande arbete för att kvalitetssäkra informationen och en gedigen säkerhetsprövning behöver också genomföras. Ambassaden med stöd av Försvarsmakten går nu systematiskt igenom den information som finns i listan. Jämförelser görs med annan information som inkommer till ambassaden i Kabul samt till Försvarsmakten. Även svenska utlandsveteraner bistår Försvarsmakten med uppgifter om lokalanställd personal. Detta välkomnas. Bedömningen är att det pågående kvalitetssäkringsarbetet kommer att fortsätta även efter att den nu pågående evakueringen är genomförd.”

Bara dagar efter kom rapporter om att personer anlänt till Arlanda med tidigare inreseförbud till Sverige.

Detta leder till en rad frågor: Hur gick den där säkerhetsprövningen till egentligen, om man inte ens gjort en registerslagning? Hur skedde valideringen av identiteter på dem som togs ombord på svenska evakueringsplan? Hur många av de evakuerade var de facto svenska medborgare? Vilka kriterier ställdes för att man skulle kunna tas upp på ”svensklistan”?

Uppgifter gör också gällande att det funnits enorma brister i säkerhetsarbetet gällande till exempel kontroll av bagage. Inte ens vid mellanlandningar gjordes sådan kontroll, vilket skulle kunna möjliggöra en terroristattack ombord på planen.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Utifrån vad ministern sa på presskonferensen den 23 augusti, hur genomfördes egentligen säkerhetsprövning och säkerhetskontroller och vilka kriterier ställdes upp för att ta upp personer på evakueringslistan, och har ministern​ för avsikt att ta några initiativ med anledning av det ovan anförda?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kontroll-av-evakuerade-fran-afghanistan/