Fråga till socialministern angående att prioriterande av utlänningar som vistas illegalt i Sverige

Fråga 2020/21:1660 Prioriterande av utlänningar som vistas illegalt i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade nationella plan för vaccination framgår att utlänningar som vistas illegalt i Sverige, så kallade papperslösa, ska få gå före svenskar i vaccinationskön.

Från fas 3 gäller att ”personer 18–59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning” prioriteras när vaccinen delas ut. ”Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Anser ministern att det är rättvist att utlänningar som vistas illegalt i Sverige prioriteras före svenskar, och om inte, vilka åtgärder tänker ministern vidta för att ändra denna prioriteringsordning?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-att-prioriterande-av-utlanningar-som-vistas-illegalt-i-sverige/