Fråga till finansmarkandsministern angående lagstiftning för att kunna styra bankers tjänster efter regeringens politiska mål

Fråga 2020/21:1659  Lagstiftning för att kunna styra bankers tjänster efter regeringens politiska mål

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Tidigare finansmarknadsminister Per Bolund vill att svenska banker bara ska få låna ut pengar till företag som följer den rödgröna regeringens politiska mål om att leva upp till Parisavtalet och hotar nu med lagstiftning. Till Sveriges radio Studio Ett säger han den 3 februari att ”jag kommer inte att vara nöjd förrän inte en enda krona lånas ut till fossila verksamheter” och till TT säger han samma dag att ”jag tycker bankerna ska ta ett ansvar och om de inte gör det så kommer vi att reglera dem hårt”.

Men när det gäller bankernas nedstängningar av konton tillhörande alternativmedier, som jag i en skriftlig fråga (2020/21:1324) tog upp då jag undrade vad statsrådet gör för att säkra att EU:s bankdirektiv efterlevs och att bankerna inte tillåts göra politiska överväganden för att hindra kunder på politisk grund, svarade statsrådet att banker, som bedriver kommersiell verksamhet, får ”själva avgöra till vem eller vilka de tillhandahåller tjänster.”

I höstas tog jag, i en skriftlig fråga (2020/21:792), upp problematiken med att tre AP-fonder äger aktier i kinesiska ZTE, vilket är ett telekombolag som Post- och telestyrelsen blockerat från den svenska 5G-utbyggnaden, och att de statliga fonderna äger aktier för miljardbelopp i åtta kinesiska bolag, som USA anser vara ett säkerhetshot. Jag undrade om statsrådet, med hänvisning till att man skärpte lagstiftningen för AP-fonderna genom att utgå från hållbarhetsperspektivet, tänkte vidta åtgärder för att även säkerhetsskäl skulle vara en uteslutningsgrund. Då svarade statsrådet att ”det är AP-fonderna själva som ansvarar för att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt, t.ex. inom ramen för det gemensamma Etikrådets uppdrag. AP-fonderna är oberoende statliga myndigheter som endast styrs genom lag. Regeringen varken kan eller får ha synpunkter på enskilda placerings- eller förvaltningsbeslut som AP-fonderna fattar.”

Det verkar, till synes, vara omöjligt för regeringen att vidta lagstiftningsåtgärder såvida det inte handlar om klimat och miljö. Då går det uppenbarligen alldeles utmärkt att lagstifta och kontrollera både kommersiell verksamhet och statliga myndigheter.

För AP-fonderna gick det utmärkt att lagstifta för att de ska leva upp till Parisavtalet och globala hållbarhetsmål. Och nu verkar statsrådet vara inne på att lagstifta när det gäller bankers kommersiella verksamhet för att tvinga dem att leva upp till Parisavtalet genom att förbjuda dem att låna ut pengar till fossila verksamheter.

Man kan konstatera att regeringen är ytterst inkonsekvent i sina ageranden.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

Anser statsrådet, som hennes företrädare i tidigare frågesvar angett, att banker själva ska få avgöra till vem eller vilka de tillhandahåller tjänster eller kommer hon nu, med anledning av hennes företrädares senaste utspel, även att vidta några åtgärder för att reglera bankernas nedstängningar av konton tillhörande alternativmedier?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansmarkandsministern-angaende-lagstiftning-for-att-kunna-styra-bankers-tjanster-efter-regeringens-politiska-mal/