Fråga till socialministern angående brister hos HVB-hem

Fråga 2020/21:3254 Brister hos HVB-hem

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Tisdagen den 15 juni hittades en femårig pojke död i Hagfors. Pojken hade avvikit från ett redan tidigare kritiserat HVB-företags boende på orten. Hur femåringen kunnat avvika från hemmet är ännu oklart, och de som driver HVB-hemmet har ingen aning.

SVT har tidigare rapporterat om brister på företagets boenden. Vid flera tillfällen har Inspektionen för vård och omsorg kritiserat boendet. Bland annat har företaget inte vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra kvaliteten i verksamheten, och man har använt otillåtna tvångsåtgärder, som fasthållning och nedläggningar av barnen.

Nu har det alltså resulterat i att en femåring kunnat avvika och sedan hittats död.

HVB-hemmen ligger förvisso under kommunernas ansvar men regleras av socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser minister att vidta några åtgärder med anledning av de omfattande brister som finns på HVB-hemmen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-brister-hos-hvb-hem/