Fråga till socialministern om kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige

Fråga 2017/18:1370 Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige

av Björn Söder (SD)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

Kostnaderna för vård till personer som vistas illegalt i Sverige har, enligt uppgift i SvD den 28 maj 2018, ökat kraftigt och väntas öka ytterligare kommande år.

Beslutet om att ge personer, som trots Europas mest liberala flyktinglagar inte anses ha skäl att stanna i Sverige, rätt till avgiftsfri sjuk- och tandvård fattades av riksdagen i maj 2013. Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, stod bakom beslutet och hyllade i debatten detsamma.

I riksdagsdebatten den 22 maj 2013 varnade undertecknad för kostnaderna och att hela förslaget byggde på antaganden. Undertecknad varnade också för att ingen visste hur många som befann sig i landet illegalt:

”Riksdagen beslutade förra veckan om rätten för barn som vistas illegalt i landet att gå i svensk skola. Nu fortsätter man på den inslagna vägen genom att ge alla som vistas illegalt i landet rätt till kostnadsfri sjukvård, tandvård och mediciner. Frågan som omedelbart uppstår är givetvis: Vilka incitament skapar sådana beslut att respektera landets lagar och lämna landet? Inga. Genom att ge dem privilegier som inte ens landets egen befolkning har skapar vi i stället incitament att stanna kvar i Sverige och bygga upp ett parallellt skuggsamhälle. Ingen vet i dag hur många som uppehåller sig illegalt i Sverige. Det kan röra sig om väldigt, väldigt många. Siffror i förslaget gör gällande att man antar att 10 000–35 000 människor vistas illegalt i Sverige. Man antar.”

En fortsatt ansvarslös invandringspolitik har, efter beslutet 2013, lett till att antalet illegala ökat i landet och därmed också kostnaderna. Totalt har kostnaderna i de tre storstadsregionerna ökat med 118 procent. I Stockholm är ökningen 128 procent och i Västra Götalandsregionen 136 procent.

Med tanke på hur hårt ansatt svensk sjukvård är vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att ändra lagen så att personer som inte har rätt att uppehålla sig i landet mister sina privilegier som inte svenskarna eller andra som vistas legalt i landet har?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-om-kostnaderna-for-privilegier-for-personer-som-vistas-illegalt-i-sverige/