Fråga till utrikesministern angående gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister

Fråga 2017/18:1381 Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

Fredagen den 25 maj greps den kontroversielle aktivisten Tommy Robinson av brittisk polis, efter att ha rapporterat utanför en domstol i Leeds i samband med en rättegång i en omfattande härva där en lång rad åtalade misstänks bl.a. för övergrepp mot brittiska barn. Robinson dömdes, enligt rapporter, bara timmar efter gripandet av en jourdomstol till 13 månaders fängelse för livesändningen utanför rättegången. Domstolen förbjöd samtidigt brittisk media att rapportera om aktivistens gripande och snabba domstolsprocess.

Oavsett vem det är som råkar ut för detta finns det skäl att se över vad som egentligen har skett. De västerländska demokratierna har nämligen länge utmärkt sig genom en hög tolerans mot yttranden även av känslig natur, samt av en grundmurad pressfrihet och högt ställda krav på rättssäkerhet. Rapporter om att politiska aktivister grips, döms i interimdomstolar och att medier beläggs med rapporteringsförbud har i allmänhet varit främmande i en västerländsk kontext. Omständigheterna kring gripandet av Robinson framstår därför som så anmärkningsvärda att händelsen förtjänar genomlysning för att säkerställa hur rättsstatens principer efterlevs av Storbritannien.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Har eller avser regeringen eller statsrådet att i sina förbindelser med Storbritannien efterhöra hur man ser på gripandet av Robinson och är det enligt statsrådets bedömning i något avseende principiellt problematiskt att i en EU-medlemsstat belägga journalister med rapporteringsförbud om ingripanden mot politiska aktivister?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-gripandet-av-aktivist-och-rapporteringsforbud-for-journalister/