Fråga till utbildningsministern angående sänkta krav i grundskolan

Fråga 2020/21:3619 Sänkta krav i grundskolan

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Regeringen vill nu utreda hur behörigheten för gymnasiestudier bedöms, och om kraven kan sänkas så att fler kan studera vidare på gymnasiet.

”Jag vill ha en skola där utslagningen inte är stor, men också en skola med klara och tydliga krav på eleverna, säger utbildningsministern till TT.

Bakgrunden är att 14 procent av alla som lämnade grundskolan i våras, eller 16 100 elever, blev underkända i fler än hälften av alla skolämnen. Det gör att dessa elever inte får studera vidare på något av gymnasieskolans program nu i höst.

Enligt SCB:s statistik är utslagningen som störst för elever med utländsk bakgrund. Bland dem är det omkring en tredjedel som inte når upp till kraven för att studera vidare på något av gymnasieskolans teoretiska program. Skillnaden i behörighet mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är betydande och uppgår till omkring 20 procentenheter.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Hur tror ministern att sänkta krav i grundskolan kan påverka vägen till en kunskapsnation, och avser hon vidta några åtgärder för att undvika negativa konsekvenser som de sänkta kraven kan få för ett välutbildat Sverige i framtiden?​

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-sankta-krav-i-grundskolan/