Fråga till utrikesministern angående FN:s sociala medier

Fråga 2019/20:1717 FN:s sociala medier

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Undertecknad har i en tidigare fråga (2019/20:1639) till utrikesministern tagit upp det mycket olämpliga twitterinlägget från FN-kontoret i Genève där man tog parti för den våldsbejakande vänsterextrema organisationen AFA.

Tidningen Världen idag har nu gjort några nedslag på FN:s officiella Facebook­konto, UN News Facebook­sida och FN:s officiella Twitter­konto. Under denna period är det några ämnen som återkommer. Förutom corona­viruset handlar det om hbtq- och könsidentitetsfrågor, miljö- och flyktingfrågor – samt uppmaningar att praktisera yoga.

Något som FN anser att man ska ägna sig åt i karantän är att prata om feminism i familjen. När många barn har skolgång i hemmet bör föräldrar lägga till feminism på schemat, menar UN Women. Bredvid uppmaningen finns en illustration där en mätare stegvis fylls upp under vilken det står feminist in the making (ung: feminist på tillväxt).

En FN-chef sprider i flera inlägg budskapet att corona är naturens sätt att sända oss ett budskap och att viruset visar att vi pressat in naturen i ett hörn.

Enligt Världen idag är ett av de absolut vanligaste ämnena på FN:s konton under perioden hbtq och könsidentitet. I en artikel av UN News går man till attack mot så kallad konverteringsterapi, alltså grupper som erbjuder hbtq-personer behandling för att försöka förändra sin könsidentitet eller sexuella orientering.

Här anklagas inte minst trosbaserade organisationer för att bryta mot mänskliga rättigheter, och för att detta i sin tur leder till våld och hat mot hbtq-personer. Någon definition om vad FN anser ingå i sådan här verksamhet, eller vilka det är som driver detta, ingår inte i artikeln.

FN:s Twitterkonto spred nyligen också en slags språkguide för könsneutrala ord. Till exempel, anser FN, bör ordet brandbekämpare användas i stället för brandman. Mankind (mänsklighet) bör bytas ut mot humankind (människosläkte) som visserligen också har ordet man i sig, men som ändå anses vara bättre.

I stället för att säga make eller maka bör begreppet partner användas, tycker FN i sina genusråd.

Även kritik mot USA och Israel är, enligt Världen idags granskning, vanligt förekommande på FN:s sociala medier och sajter. Till exempel stormar man mot att vissa stater i USA valt att prioritera vårdinsatser och inte abort under pandemin. Enligt FN:s talespersoner ska abort förbli en självklar prioritering även under corona­krisen.

FN har också på flera nivåer kritiserat Israel för planerna på så kallad annektering i Judeen och Samarien.

Det är ganska anmärkningsvärt att en organisation som FN agerar som en aktivistorganisation på vänsterkanten och hänger sig åt sådana här inlägg på sociala medier genom att ta ställning i kontroversiella frågor som abort, feminism, könsneutralt språk med mera.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att FN:s kommunikation på sociala medier ska frånhålla sig aktivistiska utspel?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fns-sociala-medier/