Fråga till utrikesministern angående ny press på Kina

Fråga 2019/20:1716 Ny press på Kina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en fråga (2019/20:1566) undrade undertecknad om utrikesministern kommer att vidta några åtgärder för att i internationella sammanhang, till exempel i EU, få till stånd sanktioner mot Kina med anledning av dess brott mot internationella avtal angående Hongkong.

I svaret poängterar utrikesministern att regeringen även framdeles kommer att stödja Hongkongs självstyrande ställning och att man noga följer den allvarliga händelseutvecklingen och verkar för ett fortsatt tydligt EU-gemensamt agerande. Det är mycket angeläget att EU lyfter den allvarliga händelseutvecklingen direkt med Kinas ledning vid kommande toppmöte mellan EU och Kina i slutet av juni, skriver utrikesministern.

Samtidigt menar utrikesministern att det inom EU inte finns stöd för några sanktioner.

Den svenska regeringens hållning i frågan är välkommen, och att inte övriga länder inom EU varit beredda till sanktioner är att beklaga.

Nu har den nya säkerhetslagen trätt i kraft, och enligt Reuters kan Hongkongbor nu riskera upp till livstids fängelse för omstörtande verksamhet och separatism. Lagen innebär också att företag som agerar i strid med den nya säkerhetslagen kan bötfällas eller bli tvingade att stänga, skriver VG.

Flera toppnamn i demokratirörelsen har hoppat av efter beskedet om den nya säkerhetslagen, och oppositionspartiet Demosisto har upplösts då man befarar att lagen kommer att slå ned på fri- och rättigheter i Hongkong och nedmontera självständigheten från Fastlandskina.

Nu har laget trätt i kraft och alla kan nu se hur den ser ut och vad den innebär.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att åter lyfta sanktionsfrågan inom EU-kretsen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-ny-press-pa-kina/