Fråga till utrikesministern angående fördömande av Azerbajdzjans ageranden

Fråga 2020/21:3119 Fördömande av Azerbajdzjans ageranden

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en skriftlig fråga (2020/21:2891) till utrikesministern med anledning av att azerbajdzjanska trupper avancerat omkring tre kilometer in på armeniskt suveränt territorium i provinsen Siunik undrade jag om hon avsåg att fördöma Azerbajdzjans agerande. Utrikesministern valde att aldrig svara på det.

I en ny skriftlig fråga (2020/21:2995) med anledning av att Azerbajdzjan fortsatte att försöka provocera och eskalera situationen vid gränsen till Armenien och den armeniske presidentens uppmaning till det internationella samfundet att vara ”maximalt intoleranta och vidta tuffa åtgärder för att göra adekvata bedömningar och fördöma Azerbajdzjans provocerande åtgärder” upprepade jag min fråga om utrikesministern avsåg att fördöma Azerbajdzjans agerande.

Inte heller nu valde utrikesministern att besvara frågan utan skrev i stället:

”Jag har i svar på fråga 2020/21:2891 redogjort för mitt agerande, i egenskap av OSSE-ordförande, gällande den senaste tidens händelseutveckling. Den 27 maj uttryckte jag på nytt oro över rapporter om incidenter i gränsområdet och framhöll att förhandling är den enda vägen framåt för att lösa utstående frågor. OSSE står redo att implementera förtroendeskapande åtgärder och öppna upp möjligheter till dialog.”

Utrikesministern vägrar alltså besvara min fråga om hon avser att fördöma Azerbajdzjans agerande, varpå jag ger henne ytterligare en möjlighet att svara.

För tredje gången vill jag nu fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att fördöma Azerbajdzjans provokationer och kränkningar av armeniskt territorium?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fordomande-av-azerbajdzjans-ageranden/