Fråga till utrikesministern angående hennes besök i Kosovo i sin kapacitet som OSSE-ordförande

Fråga 2020/21:3370 Utrikesministerns besök i Kosovo i sin kapacitet som OSSE-ordförande

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

På regeringens hemsida står att utrikesminister Ann Linde den 8 juli besökte Kosovo i sin roll som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Efter besöket kommer nu hård kritik från Serbiens utrikesminister Nikola Selaković, som anser att Ann Linde brutit mot OSSE:s principer om statusneutralitet vid sitt besök i Kosovo.

Enligt ett brev från den serbiske utrikesministern till Ann Linde skriver Selaković att besöket i Kosovo” gick utöver denna princip och kränkte den hårt”.

Anledningen var, enligt Selaković, att besöket inte var utannonserat, organiserat och täckt av medier på ett statusneutralt sätt. I stället ska foton ha publicerats av medier som visar Linde och företrädare för Pristinas provinsiella institutioner utan några som helst OSSE-symboler men med Kosovos och Sveriges flaggor. Selaković påminner Ann Linde om att besöket i Kosovo gjordes i kapaciteten av OSSE-ordförandeskapet. Vidare påminner han om att ordförandens plikt är att tillse att hans eller hennes bilaterala intressen är underordnade OSSE:s och dess deltagande staternas intressen, det vill säga att ordföranden inte agerar i motsats till de positioner som de deltagande staterna kommit överens om.

Kosovo ingår inte bland OSSE:s 57 deltagande stater.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Finns det någon substans i de anklagelser som den serbiske utrikesministern framför om att utrikesministern brutit mot OSSE:s statusneutralitet under besöket i Kosovo, och vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta med anledning av kritiken?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-hennes-besok-i-kosovo-i-sin-kapacitet-som-osse-ordforande/