Fråga till justitieministern angående regeringens förslag om borttagande av straffreduktion för unga

Fråga 2020/21:3369 Regeringens förslag om borttagande av straffreduktion för unga

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Regeringens åtgärder hittills för att stävja den snabbt växande kriminaliteten i Sverige, som nu gått så långt att polis skjuts ihjäl på öppen gata och småbarn skottskadas när de leker utomhus, har varit ett katastrofalt misslyckande.

Nu försöker man slänga fram några förslag för att visa svenska folket ”handlingskraft” när landet allt snabbare förs närmare avgrundens brant.

I dag, onsdagen den 21 juli, höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en presskonferens och berättade att regeringen nu föreslår i en lagrådsremiss att straffreduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brottslighet.

Detta föreslog Sverigedemokraterna redan 2010, men den 3 mars 2011 röstade Socialdemokraterna, tillsammans med de övriga riksdagspartierna, ned förslaget. Förmodligen berodde det på att man som vanligt ”inte såg det komma”. Det gjorde däremot SD.

I dag meddelade också regeringen att man beslutar om direktiv till en utredning som ska se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Detta är också förslag som SD drivit i mer än 10 års tid utan gehör från bland annat ministerns eget parti. Förmodligen på grund av att man ”inte såg det komma”.

Hade däremot ett parti som redan för mer än 10 år sedan såg det komma suttit vid regeringsmakten hade vi förmodligen inte haft den kriminalitet och det otrygga samhälle vi i dag har.

Givetvis räcker inte bara dessa små åtgärder utan det krävs ordentligt kraftfulla åtgärder i ett brett spektrum.

Jag vill fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Bedömer ministern att bara dessa två åtgärder ska stoppa det kriminella samhällets framväxt, eller vilka övriga åtgärder avser ministern att nu vidta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/regeringens-forslag-om-borttagande-av-straffreduktion-for-unga/