Fråga till utrikesministern angående hot från Kinas utrikesminister mot tjeckisk talman

Fråga 2020/21:30 Hot från Kinas utrikesminister riktat mot tjeckisk talman

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Nyligen ledde den tjeckiska senatens talman Miloš Vystrčil en officiell delegation vid ett besök i Taiwan. Delegationen bestod av företrädare för tjeckiska myndigheter, näringsliv, kultur och vetenskap.

Besöket möttes av hot från Kina. Kinas utrikesminister hotade talmannen med att säga: Vi kommer att tvinga honom att betala ett högt pris för hans kortsiktiga handlingar och politiska opportunism.

Från europeiskt håll har hotet mötts med en skrivelse undertecknad av flera Europaparlamentariker riktad till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i vilken man uppmanar honom att protestera mot Kinas hot.

Man anser att Europeiska unionen, som en gemenskap av demokratiska och fria stater, också bör stödja frihet och demokrati i världen. Trots mer än ett halvt sekels repression från det kommunistiska Kina har Taiwan kunnat säkerställa demokrati och välstånd för sina medborgare. Dessutom är Taiwan en betydande investerare och jobbskapare i Europeiska unionen. Taiwan har också varit oerhört hjälpsamt under nuvarande pandemi genom att tillhandahålla skyddsmasker och dela professionell information med resten av världen, skriver man i sin skrivelse.

I detta instämmer jag till fullo, och därför vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Tänker ministern vidta några åtgärder, antingen i direkta kontakter med Kina eller inom ramen för EU, med anledning av den kinesiske utrikesministerns hot mot den tjeckiske talmannen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-hot-fran-kinas-utrikesminister-riktat-mot-tjeckisk-talman/