Fråga till utrikesministern angående lagstiftning om sexuellt våld och tvångsäktenskap i Somalia

Fråga 2020/21:31 Lagstiftning om sexuellt våld och tvångsäktenskap i Somalia

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

För sju år sedan kom Somalia överens med FN om att landet skulle förändra sin lagstiftning kring sexuellt våld och tvångsäktenskap. Efter att stora delar av samhället involverats presenterades för två år sedan ett förslag till ny lag.

Förslaget innebar bland annat att ingen under 18 år får giftas bort mot sin vilja, och ingen får utsättas för några former av sexuella övergrepp. Fängelsestraffen för förövarna skulle bli hårdare.

Men för ett år sedan skickade parlamentets talman tillbaka förslaget och krävde tillägg. Nu i augusti presenterades det omgjorda förslaget, vilket Omvärlden rapporterat om.

I det nya förslaget tillåts äktenskap så snart flickan är könsmogen, oavsett ålder. I praktiken blir det familjens medgivande som gäller. Barn skyddas heller inte från sexuella övergrepp, och gränsen för vem som är ett barn går heller inte vid 18 år, vilket det tidigare förslaget gjorde gällande. Även definitionen av våldtäkt ändras så det inte längre kan gälla om till exempel pojkar blir våldtagna.

Förslaget är just nu bordlagt på grund av andra omständigheter, men Sadia Allin, Somaliachef för biståndsorganisationen Plan international, säger till Omvärlden att hon tror det kommer att godkännas.

Övriga världen reagerar nu med bestörtning. FN och Afrikanska unionen har fördömt det och vädjat till Somalia att inte gå vidare med förslaget.

Sverige är en förhållandevis stor biståndsgivare till Somalia. Enligt Openaid gav Sverige drygt 840 miljoner kronor bara under 2019.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder från svensk sida med anledning av det nya förslaget, som just nu är bordlagt?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-lagstiftning-om-sexuellt-vald-och-tvangsaktenskap-i-somalia/