Fråga till utrikesministern angående konflikten i Ukraina

Fråga 2020/21:1335 Konflikten i Ukraina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I Ukraina pågår sedan 2014 en väpnad konflikt med rysk inblandning och Krim ockuperas av Ryssland. Trots internationella försök har ännu ingen lösning kunnat nås.

Vid årsskiftet övertog Sverige ordförandeskapet inom OSSE. Utrikesminister Ann Linde gör idag, tisdagen den 19 januari, sin första resa i egenskap av ordförande i OSSE och besöker Ukraina. I ett twitterinlägg skriver utrikesministern att ”krisen i och runt Ukraina fortsätter att vara olöst och är högt upp på vår agenda. Vi vill arbeta för en fredlig upplösning, inte minst för att lindra situationen för civila som lever i konfliktpåverkade områden”.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Har det svenska ordförandeskapet en strategi för att lösa den mångåriga   konflikten i Ukraina och på vilket sätt arbetar utrikesministern i sitt uppdrag som ordförande i OSSE för att lösa konflikten?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konflikten-i-ukraina/