Fråga till socialministern angående hjälp av Försvarsmakten vid massvaccinering

Fråga 2020/21:1341 Hjälp av Försvarsmakten vid massvaccinering

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Massvaccineringen för att bekämpa covid-19-pandemin pågår för fullt och är en stor utmaning för det svenska samhället. Vården arbetar för högtryck för att kunna klara av vaccineringen. Men samtidigt är man högt belastad av att ta hand om människor som behöver vård. Sedan pandemins utbrott har det inte funnits en enda möjlighet för vårdpersonal att hämta andan och vila.

Under den första smittovågen var Försvarsmakten behjälplig till civilsamhället och bidrog med fältsjukhus, flygtransporter, transporter av prover, militära ambulanser och skyddsutrustning. Nu flaggar Försvarsmakten på många håll i landet att man vill hjälpa till med massvaccineringen och kan agera snabbt.

Dock har man inte fått många förfrågningar från regionerna – om ens någon.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att låta Försvarsmakten bistå regionerna med massvaccineringen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-hjalp-av-forsvarsmakten-vid-massvaccinering/