Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde IS-kvinnor till Sverige

Fråga 2021/22:376 Konsulära kostnader i samband med att UD förde IS-kvinnor till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en skriftlig fråga (2021/22:54) till utrikesministern ville jag veta vad statens utgifter har varit för att föra de tre IS-terroristerna tillbaka till Sverige och om denna kostnad kommer att faktureras kvinnorna.

Bakgrunden till frågan är att regeringen har underlättat för de tre terroristerna och deras barn att komma tillbaka till Sverige. Med en svensk delegation på plats, bestående av bland annat erfarna diplomater, säkerhetspersonal och en barnläkare, hjälpte man dem bland annat genom att bistå dem att ta sig från Rojlägret i nordöstra Syrien till flygplatsen, där de kunde flyga tillbaka till Sverige.

Transporten mellan lägret och flygplatsen, personalen och UD:s hantering är givetvis sådant som belastat svenska staten, och detta bör således kunna anges offentligt för de svenska skattebetalarna.

Men i sitt svar vill inte utrikesministern ange vad det kostat. Hon skriver att ”kostnaderna för kvinnornas och barnens flygbiljetter täcks av kvinnorna själva, i enlighet med lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd”.

Men när det gäller vad regeringens insatser för att få terroristerna till Sverige kostat anser utrikesministern att hon av säkerhetsskäl inte kan kommentera det: ”Av säkerhetsskäl kan jag inte ytterligare kommentera arrangemang kring transporter”, skriver hon i sitt svar.

I en ny skriftlig fråga (2021/22:131) undrade jag därför varför inte utrikesministern vill uppge statens kostnader i samband med regeringens insatser för att föra IS-kvinnorna tillbaka till Sverige, och på vilka grunder ministern åberopar säkerhetsskäl.

Utrikesministern vägrar att svara på frågan och skriver följande i sitt svar: ”Jag ber att få hänvisa till mitt svar den 6 oktober på Björn Söders fråga nr 2021/22:54 angående konsulära kostnader i samband med utvisningar av svenska kvinnor och barn från nordöstra Syrien till Sverige.”

Att regeringen inte vill uppge dessa kostnader för svenska folket är mycket anmärkningsvärt. Att dessutom åberopa säkerhetsskäl för att dölja dem är ännu mer anmärkningsvärt. Regeringen vill alltså mörka för svenska folket hur stora kostnaderna har varit för att underlätta för terroristerna, som av Kurdistans självstyre anses för farliga för Syrien, att komma tillbaka till Sverige. Nu har ytterligare IS-terrorister med barn anlänt till Sverige med understöd av regeringen.

Den senaste frågan kring de konsulära kostnaderna och på vilka grunder ministern åberopar sekretesskäl besvarar utrikesministern över huvud taget inte. Jag ställde därför på nytt frågan (2021/22:244) till utrikesminister Ann Linde och hoppades att hon denna gång kunde bemöda sig med att besvara min fråga om varför hon inte vill uppge statens kostnader i samband med regeringens insatser för att föra IS-kvinnorna och deras barn tillbaka till Sverige, och på vilka grunder hon åberopar säkerhetsskäl.

Men inte heller denna gång ville utrikesministern besvara min fråga. I sitt svar skriver hon återigen: ”Jag ber att få hänvisa till mina svar på Björn Söders frågor nr 2021/22:54 samt 2021/22:131 angående konsulära kostnader i samband med utvisningar av svenska kvinnor och barn från nordöstra Syrien till Sverige.”

Jag kan konstatera att utrikesministern konsekvent vägrar att besvara mina ställda frågor.

En av riksdagens uppgifter är att kontrollera regeringen, och därför ber jag utrikesministern att uppvisa någon form av respekt för de ställda frågorna genom att också besvara dem.

Med anledning av detta vill jag åter fråga utrikesminister Ann Linde:

Varför vill inte ministern uppge statens kostnader i samband med regeringens insatser för att föra IS-kvinnorna tillbaka till Sverige, och på vilka grunder åberopar ministern säkerhetsskäl?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-is-kvinnor-till-sverige/