Fråga till utrikesministern angående Lukasjenkos tillgång till 1 miljard dollar från IMF

Fråga 2020/21:3639 Lukasjenkos tillgång till 1 miljard dollar från IMF

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 23 augusti 2021 beslutade Internationella valutafonden (IMF) om ett särskilt anslag på nästan 650 miljarder dollar för särskilda dragningsrätter (SDR). Belarus kvot av detta anslag blir nästan 1 miljard dollar.

Detta innebär att Lukasjenkos inhumana och illegitima regim kan få åtkomst till medlen och använda dem för att fortsätta sin terror och repression mot det belarusiska folket.

Sedan maj 2021 har National Anti-Crisis Management (NAM) tillsammans med andra belarusiska prodemokratiska krafter och den belarusiska diasporan aktivt kampanjat mot att ge dessa pengar till Lukasjenko genom att få till stånd en blockering av tillträdet till Belarus SDR-konto för Lukasjenko och frysa medlen.

I dag har man fryst medlen för Venezuela, Myanmar och Afghanistan, som nekats tillgång till SDR. Anledningen till detta är att de flesta IMF-länder inte erkänt dessa länders regeringar.

För tillfället har Lukasjenkos regim av de flesta ansetts illegitim, men då detta inte är ett juridiskt begrepp tillåter det hans regim att fortsätta fungera, vilket inkluderar att få tillgång till IMF-medel.

I maj i år, i samband med sin återrapportering från möte med Europeiska rådet, sa statsminister Stefan Löfven att Belarus ledning och president Aleksandr Lukasjenko är illegitim. Däremot har inte regeringen, vad jag kunnat utröna, uttalat ett icke erkännande.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att officiellt uttala ett icke erkännande av Lukasjenko och hans regim och försöka påverka fler IMF-länder att göra detsamma, och avser ministern att inom IMF vidta åtgärder för att stoppa tillgången till SDR för Lukasjenko och hans regim?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-lukasjenkos-tillgang-till-1-miljard-dollar-fran-imf/