Fråga till utrikesministern angående OSSE-stöd till Kazakstan mot terrorism

Fråga 2020/21:3613 OSSE-stöd till Kazakstan mot terrorism

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den kazakstanska nyhetssajten Tengrinews.kz rapporterar att antalet terrorism- och extremismrelaterade brott ökade i Kazakstan med nästan 20 procent under januari–juni 2021. ”Totalt registrerades 139 terrorism- och extremismrelaterade brott i Kazakstan under första halvåret 2021. Det är en ökning med 19,8 procent jämfört med siffran för samma period 2020”, står det i rapporten. Vidare rapporterar man att ”för första gången på många år registrerades ökningen av sådana brott 2021. Antalet sådana brott minskade under 2017–2020″.

Under 2021 är Sverige ordförande i OSSE, och därför vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilket sätt arbetar och stöder OSSE Kazakstan i kampen mot terrorism och extremism, och avser ministern, i egenskap av OSSE-ordförande, att vidta några särskilda åtgärder med anledning av att terrorism- och extremismrelaterade brott nu kraftigt ökar i Kazakstan?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-osse-stod-till-kazakstan-mot-terrorism/