Fråga till utrikesministern angående stöd till den belarusiska oppositionen i enlighet med OSSE-PF:s resolution

Fråga 2023/24:17 Stöd till den belarusiska oppositionen i enlighet med OSSE-PF:s resolution

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Vid OSSE:s parlamentariska församlings (OSSE-PF) 30:e årsmöte i Vancouver i somras antogs Vancouver Declaration and Resolutions. I en av resolutionerna om Belarus, Resolution on Support for a Democratic Belarus, uppmanas bland annat att engagera parlament och regeringar att tillhandahålla tekniskt bistånd till den demokratiska oppositionen, stödja ytterligare individuella och ekonomiska sanktioner från Europeiska unionen mot den belarusiska regimen, stödja det belarusiska samhällets strävanden att bevara sin kulturella och språkliga identitet, uppmuntra parlament och regeringar att stödja oberoende nyhetskanaler för en belarusisk publik som Nexta, Malanka, Radyjo Svaboda, Radyjo Racyja, Belsat TV och European Radio for Belarus, förebygga diskriminering av belarusiska flyktingar, stödja deras civila självorganisering och utbildningsverksamhet, fortsätta att fördöma Lukasjenkos regims engagemang i Rysslands krig mot Ukraina och utreda alternativ för hur regimen kan hållas ansvarig.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

Vilka insatser gör Sverige i enlighet med den parlamentariska församlingens resolution, och avser ministern att vidta andra åtgärder med anledning av resolutionen för att hjälpa den belarusiska oppositionen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-stod-till-den-belarusiska-oppositionen-i-enlighet-med-osse-pfs-resolution/