Fråga till utrikesministern angående val i Palestina

Fråga 2020/21:2618 Val i Palestina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I ett svar på frågan (2020/21:2517), om varför utrikesministern inte fördömer att morddömda personer och miliser kommer att delta i de första palestinska valen på 15 år, skriver utrikesministern att ”regeringen förväntar sig fortsatt att en palestinsk regering som bildas efter val kommer att upprätthålla Palestinas åtagande att med endast fredliga metoder verka för en framförhandlad tvåstatslösning i enlighet med internationell rätt, samt respektera ingångna avtal, inklusive Israels rätt att existera.”

Jag kan inte tolka hennes svar på annat sätt än att hon anser det vara acceptabelt, helt förenligt med demokratiska principer, att tillåta väpnade miliser som inte har uppfyllt kvartettens krav att delta i val. Hon ställer alltså inte som krav på att man först ska följa de principer världssamfundet slagit fast och därefter bedöma lämpligheten i att tillåta Hamas och andra fraktioner att delta i val.

Vi vet att terrormiliser med politisk flygel varken avväpnar sig eller rör sig i demokratisk riktning utan fortsätter att hålla både befolkning och ekonomi som gisslan.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Anser ministern att det är viktigare att val i Palestina hålls än att fokusera på vilka som faktiskt deltar och att det är ovidkommande att de är terroriststämplade rörelser, och på vilket sätt kommer det i så fall till uttryck i Sveriges agerande i förhållande till Palestina?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-val-i-palestina/