Fråga till landsbygdsministern angående fri lejd för kriminella som smugglar djur

Fråga 2020/21:2617 Fri lejd för kriminella som smugglar djur

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Tullverkets och Jordbruksverkets generaldirektörer menat att den föreslagna nya djurhälsolagstiftningen gör att det blir fritt fram för kriminella som smugglar hundar och andra sällskapsdjur.

På DN Debatt skriver de båda att det nya förslaget inte ger tullen rätt att söka efter sällskapsdjur, vilket de anser är helt obegripligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av kritiken från Tullverkets och Jordbruksverkets generaldirektörer om att det blir fri lejd för kriminella som smugglar hundar och andra sällskapsdjur?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-fri-lejd-for-kriminella-som-smugglar-djur/