Nej till att upplåta Karlshamns hamn till Nord Stream 2

Den politiska ledningen i Karlshamn som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet säger ja till att upplåta den militärt strategiskt viktiga hamnen i Karlshamn till att användas i det ryska Nord Stream 2-projektet. Den rödgröna regeringen, som tidigare avrått från detta, har nu svängt i frågan. Kungliga Krigsvetenskapsakademin har i en, för alla, läsvärd och pedagogisk rapport pekat ut bland annat Karlshamn, som ett möjligt anfallsmål vid en eventuell militär storkonflikt i vår region där Sverige blir indraget.

I Sverige finns det inga riksdagspartier som är Putin-vänliga – tack och lov. Däremot gör sig såväl de rödgröna som de borgerliga partierna gång efter annan till nyttiga idiotier för Putins intressen. Sverigedemokraternas säkerhetspolitik bygger på tre stadiga pelare. Här har vi, till skillnad från de borgerliga och rödgröna säkerhetspolitiska vindflöjlarna, alltid varit konsekventa.

För det första är ett starkt svenskt totalförsvar som kan stå emot ett stormaktsangrepp av högsta prioritet för att svensk säkerhetspolitik ska ha någon trovärdighet överhuvudtaget. Detta är Sverigedemokraterna ensamt parti att budgetera för. En defaitistisk myt som odlas av NATO-lobbyn är att Sverige aldrig kan rusta upp för att motstå ett militärt stormaktsangrepp. Länder som enbart avser utföra defensiva krig behöver bara värdera vad en potentiell angripare har för offensiv kapacitet, vilket bara är en del av dess samlade militära förmåga. Sverige kan och måste upprusta sin totalförsvarsförmåga för att kunna avvärja ett eventuellt ryskt angrepp.

För det andra ska vi ha goda relationer till framförallt våra nordiska grannar, men även USA, för att kunna ingå långtgående samarbeten vad avser teknik, övning och annat av fredstida karaktär. Däremot ska det med tydlighet framgå att Sverige är helt fristående från NATO vad gäller allt bortom fredstida förhållanden. Vilket bland annat innebär att vi måste riva upp värdlandsavtalet med NATO. Samtidigt vill vi att Sverige och Ryssland har ett neutralt förhållande till varandra. Sverigedemokraterna står fortsatt stadigt fast bakom sanktionerna mot Ryssland med hänsyn till den illegitima annekteringen av Krim.

För det tredje vill vi ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland. Finland och Sverige skulle tillsammans utgöra en stark och balanserande faktor i vår region, men framförallt skulle det innebära att våra två länder kraftigt ökar den krigsavhållande effekten mot våra två länder. Detta förutsätter däremot att Sverige parallellt med detta rustar upp sin totalförsvarsförmåga i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.

Det är dags för ansvar och stringens i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Sverige ska ansvarsfullt bidra till att bibehålla den geopolitiska balansen i vår del av regionen, men samtidigt förbereda oss för det värsta. Svenska folket utsätts för oerhörda risker genom att upplåta ett militärstrategiskt brohuvud, som Karlshamns hamn är, till ryska intressen. Sverigedemokraterna kräver därför att regeringen förklarar detta som ett riksintresse och stoppar affären – för svenska folkets och Sveriges säkerhet.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk talesperson

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

JEFF AHL (SD)
Suppleant i försvarsutskottet

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/nej-till-att-upplata-karlshamns-hamn-till-nord-stream-2/