Svar till Wallmark (M) och Enström (M)

Svar till Hans Wallmarks (M) och Karin Enströms (M) debattinlägg ”Vi tar ansvar för försvaret” i Västerviks-Tidningen den 2 februari 2017. Västerviks-Tidningen meddelade tyvärr att de dragit streck i det här replikskiftet och därmed inte publicerade svaret:

Det är glädjande att Hans Wallmark (M) och Karin Enström (M) vill satsa mer pengar på försvarsbudgeten och jag vågar lova att Sverigedemokraterna kommer att satsa ytterligare resurser på det svenska försvaret i vår budget, precis som vi har gjort varje år sedan vi kom in i riksdagen. Även om vi naturligtvis gläds åt Wallmarks och Enströms löfte om ytterligare resurser så måste vi ändå ställa oss frågan: hur kommer det sig att man inte lade ytterligare resurser på det svenska försvaret under sin tid i regeringsställning? Redan i den föregående försvarsberedningen kritiserade vi majoriteten för att inte vara villiga att skjuta till tillräckliga medel för att kunna genomföra försvarsreformen.

Oavsett vad man tror om värdet av utländska vänner så finns det inget som slår egen förmåga. Det är naturligtvis trevligt att ha fått löften om hjälp från andra, men oavsett hur man vänder sig så kommer det ändå att vara vi själva som får ta den första stöten, helt enkelt därför att det i en verklig konfliktsituation kommer att vara svårt för en aldrig så mäktig internationell vän att fördela sina resurser till alla behov som finns. Även om USA och de övriga länderna i Nato har påbörjat en viss återuppbyggnad av styrkor så är det fortfarande så att behoven kommer att vara långt större än de befintliga resurserna vid en större konflikt mellan stormakterna.

Wallmark och Enström bortser konsekvent i sina inlägg från den negativa aspekten av att associera sig med en allians: man måste räkna med risken för att man dras in i en konflikt som man annars hade kunnat undvika, helt enkelt eftersom också vi har förpliktelser mot övriga alliansmedlemmar. Dessutom: om man ställer sig på den ena stormaktens sida så gör man sig själv till ett legitimt mål för den andra.

Vår målsättning är att bygga upp ett svenskt försvar som är så starkt att en presumtiv angripare inte anser det vara värt priset att angripa oss. Detta vill vi i första hand göra i ett defensivt försvarsförbund med Finland, men även med de andra nordiska länderna inom ramen för Nordefco. Om Wallmark och Enström är beredda att efter åtta års moderatledd misskötsel återuppbygga försvaret så välkomnar vi detta.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

 

 

(Foto till artikeln: Jimmy Croona/Försvarsmakten)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/svar-till-wallmark-m-och-enstrom-m/