”Pacifistiskt nonsens att vi inte har råd att rusta”

FÖRSVARET Sverigedemokraterna delar en ståndpunkt som Dalsjö och Granholm framför: Sverige behöver ett modernt luftvärn. Men sedan skarvar de. Vi föredrar varianter av systemet Aster-30 eftersom det är tekniskt bättre jämfört med förmågan hos Patriot. Regeringen har låtit utrikespolitisk anpasslighet avgöra vilket system som köps in, vilket lett till att Försvarsmakten blir sittande med ett sämre system än vad vi hade haft om vi hade fokuserat på förmåga kombinerat med egen industriell utveckling i stället för på politik anpassning.

Det är sant att Sverige även under det kalla kriget hade säkerhetspolitiska kontakter med västländer och försökte upprätthålla största möjliga handlingsfrihet, men trots det var vi alliansfria. Att vi ”klarade oss själva” vore skrytsamma ord. Men vårt totalförsvar var starkt och vi bidrog därmed på ett klokt sätt till freden.

Oavsett åsikt om Natomedlemskap förändras inte behovet av att finansiera vårt försvar. Ekonomin bör planeras för minst 25 år framåt; detta för att finna långsiktig balans mellan investeringar och drift. Regeringens ökning om en miljard per år i försvarsanslag räcker inte – det ger oss ett invasionsförsvar först om 60–70 år.

Talet om att Sverige inte kan bygga upp ett starkt försvar är pacifistiskt nonsens. Sveriges och Finlands gemensamma BNP är ungefär hälften av Rysslands och det finns inget skäl i sak till att våra länder tillsammans inte skulle kunna bygga upp vårt försvar till en nivå, där det kostar mer än det smakar att angripa. Det enda som hindrar är snålhet.

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk tales­person

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot försvarsutskottet

JEFF AHL (SD)
Ersättare försvars­utskottet

ROBERT STENKVIST (SD)
Ersättare försvarsutskottet

JOAKIM LARSSON (SD)

Politisk sekreterare

Artikeln publicerad på: https://www.svd.se/pacifistiskt-nonsens-att-vi-inte-har-rad-att-rusta

FOTO: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/pacifistiskt-nonsens-att-vi-inte-har-rad-att-rusta/