Sverige blir bonde på USA:s schackbräde

FÖRSVARET Ansvarslösheten fortsätter från de partier i svensk politik som vill att andra länder ska försvara oss. Samma partier som gemensamt nedrustat en av Nordeuropas starkaste försvarsmakter till att bli en av de svagaste har denna gång köpt in ett gammalt och dyrt luftvärnssystem till Sverige. Moderaterna och Socialdemokraterna har gemensamt beslutat om att lägga en order på att köpa in luftvärnssystemet Patriot på basis av en enda sak, de vill ställa sig in hos makthavarna i Washington som de gjort Sverige beroende av. Detta beslut visar att vare sig socialdemokratiska eller borgerliga politiker har några intentioner att återupprusta svensk försvarsförmåga till en sådan nivå att vi kan försvara oss själva mot ett stormaktsangrepp.

Patriotsystemet är från 80-talet, det finns få möjligheter att utveckla systemet så det följer med teknikutvecklingen. Svenska sensorsystem är dyra att integrera med Patriot, svenska sensorsystem som är erkänt överlägsna de sensorsystem som är kopplade till Patriotsystemet. Patriotsystemet kan inte användas på våra korvetter på grund av teknisk diskrepans.

Sverigedemokraterna har länge förordat att Försvarsmakten köper in luftvärnssystemet Aster till armén och luftvärnsrobotsystemet Camm-ER från samma leverantör till svenska flottan. Svenska sensorsystem är billigare att integrera med Asters eldenheter. Aster är också ett modernt system som har utvecklingspotential och svenska industrin kan delta i framtida utvecklingen av systemet. Aster är billigare, men lika bra och vissa experter anser det vara bättre än Patriot. Om några år när Aster springer ifrån Patriot tekniskt kommer systemet garanterat vara bättre. Socialdemokraterna och Moderaterna har i valet mellan ett billigare, bättre system valt ett gammalt och dyrare vapensystem – för att gå USA till mötes.

Sverige kan och ska kunna försvara sig själv mot såväl inre som yttre hot. FOI har i en djupgående rapport analyserat hur stor offensiv kapacitet Ryssland har. Den samlade ryska försvarsförmågan är inte densamma som deras offensiva kapacitet, den ryska offensiva förmågan är inte i närheten av Sovjetunionens. Sverige kan därför om vi genomför ett ambitiöst upprustningsprogram bygga en egen försvarsförmåga som kan vinna ett försvarskrig. Då krävs att vi köper in vapensystem som är kostnadseffektiva, som har god verkanseffekt och som helst kan utvecklas med svensk försvarsindustri.

I dag går en knivskarp linje i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Borgarna och de rödgröna bygger en svag svensk försvarsförmåga och hoppas att någon annan ska försvara oss. Nato kanske inte överlever som organisation och för USA är vi andra bara bönder på deras schackbräde. En dag kan Europa stå utan några garantier från USA. Sverigedemokraterna vill i stället bygga en egen stark försvarsförmåga och vill införskaffa vapensystem som ska göra en rysk aggression mot oss till en kostsam historia. Sverige ska bibehålla goda relationer med USA, men att göra oss till bonde på deras stormaktsschackbräde är vare sig ansvarsfullt eller genomtänkt. Sverige kan och vi måste rusta upp vår försvarsmakt till en nivå att vi kan försvara oss själva eller i försvarsförbund med Finland.

Minns fältmarskalk Ehrensvärds eftermäle som inristats på Sveaborg: ”Eftervärd, stå här på egen botn, och lita icke på främmande hielp.”

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk tales­person

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot försvarsutskottet

JEFF AHL (SD)
Ersättare försvars­utskottet

ROBERT STENKVIST (SD)
Ersättare försvarsutskottet

Artikeln publicerad på: https://www.svd.se/sd-sverige-blir-bonde-pa-usas-schackbrade

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/sverige-blir-bonde-pa-usas-schackbrade/