SD: Sju år sedan skandallagen som ger illegala invandrare särskilda privilegier

INVANDRING 2013 beslutade samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna att illegala invandrare skulle få särskilda privilegier gentemot vad människor som har rätt att vistas i landet har. De illegala skulle få subventionerad vård, inklusive tandvård. Det var en djupt orättvis lag som blev en form av startskott för ytterligare privilegier för nyanlända och illegala. Det var en skammens dag, skriver Björn Söder och Jonas Andersson i Linköping, Sverigedemokraterna.

I dag har sju år passerat sedan Sverigedemokraterna fördömde de övriga partiernas satsning på att skapa privilegier för illegala invandrare, det var dagen då dessa riksdagspartier lade sig platt för den mångkulturalistiska agendan och det var dagen då sjuklövern drev igenom orättvis, orättfärdig och svenskfientlig politik som skulle visa sig bidra till att skapa enorma samhällsproblem.

Riksdagen debatterade och beslutade den 22 maj 2013 om en lag gällande hälso- och sjukvård till personer utan rätt att vistas i Sverige. Lagen medförde att de som då ofta benämndes “gömda flyktingar” eller motsvarande, alltså illegala invandrare, kom att få privilegier som människor med rätt att vistas i landet inte har. Regionerna (då benämnda landsting) tvingades genom lagen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård inklusive bland annat tandvård till denna grupp.

Lagen möjliggjorde också för de regioner som önskar att gå än längre i att ge privilegier till illegala invandrare när det kommer till hälso- och sjukvård. Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade emot förslaget och Björn Söder förde partiets talan i riksdagens kammare den dagen:

“Herr talman! I dag är skammens dag. Det är skammens dag då riksdagen i dag kommer att besluta om att ge kriminella utlänningar som vistas i landet illegalt privilegier som inte svenskar eller andra som vistas lagligt i Sverige har. Övriga sju riksdagspartier, den så kallade sjuklövern, stöder unisont detta förkastliga förslag. Det är ingen överraskning att Sverigedemokraterna är det enda partiet med sunt förnuft som förkastar förslaget i dess helhet.”

Det initiala men ytterst orättvisa förfarandet började med avgiftsfri sjuk- och tandvård för illegala invandrare. Successivt utökades de övriga riksdagspartiernas politik med fler orättvisa privilegier till nyanlända invandrare i form av förtur i bostadsköer, subventionerade anställningar, förtur i skolköer på svenska elevers bekostnad samt handhjärtan till kriminella invandrare som begår upprepade grova brott.

Efter asylkaoset 2015 fick flera riksdagspartier ompröva sina absurda och verklighetsfrånvända ståndpunkter och uttalanden, när verkligheten kom ikapp och slog till mot Sverige med full kraft. Det svenska samhället utsattes för mycket hård press ekonomiskt, socialt och kulturellt, vilket präglar vårt land än i allra högsta grad.

Successivt kom den invandringspolitiska debatten in på Sverigedemokraternas planhalva och flera partier fick ändra sina förslag och sin retorik för att istället börja försiktigt belysa att de som inte har rätt att vistas i Sverige, ska lämna landet. Åsikter som Sverigedemokraterna under de gångna sju åren och dessförinnan förespråkat.

Sju år efter “skammens dag”  fortsätter övriga riksdagspartier att fatta skamliga beslut i samma stil. Så sent som den 12 maj i år presenterade regeringen under en presskonferens att man vill avsätta upp till 50 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för att genom föreningslivet gynna “papperslösa”, det vill säga illegala invandrare.

Trots utvecklingen under dessa sju år som har gått sedan 2013 fortsätter regeringen alltså att använda svenska folkets pengar till att öka incitamenten för illegala invandrare att stanna kvar.

Dessutom är det direkt stötande och djupt orättvist att mitt under brinnande coronakris satsa på ett miljonregn över illegala invandrare medan svenskar dör i tusental när den svenska coronastrategin brister och ekonomin är hårt pressad.

Samhällskontraktet som drivit och väglett tidigare generationer har regeringen och dess stödpartier reducerat till en räkmacka för nyanlända och illegala invandrare.

Gör din plikt – kräv din rätt, en devis som har gällt i många decennier i Sverige, men som dessvärre inte gör det längre på samma sätt.

Sverigedemokraterna vill återuppbygga ett samhälle där det lönar sig att vara en hårt arbetande och hederlig skattebetalare. Vi vill bygga ett Sverige som präglas av stark gemenskap och där vår gemensamma välfärd har prioritet. Därför vill vi avskaffa alla former av orättvis särbehandling där svenska skattebetalares intressen får stryka på foten till förmån för gräddfiler för människor som nyss har kommit till Sverige, och som i vissa fall inte ens har rätt att vara i landet alls.

Sverige har en lång väg kvar att vandra innan vi har en politik på plats som inte gynnar nyanlända och illegala invandrare med gräddfiler på svenska skattebetalares bekostnad.

Läget att få till stånd en förändring är bättre nu än vad det var 2013 sett till positionsförflyttningar i andra partier, men Sverigedemokraterna tänker se till att vi når ända in i mål, där svenska folket premieras och prioriteras igen. En framtid där vi inte ska behöva påminnas av liknande dagar av skam.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

JONAS ANDERSSON I LINKÖPING (SD),
Ledamot i riksdagens kulturutskott med ansvar för civilsamhällesfrågor

(Artikeln är publicerad på Nyheter Idag den 22 maj 2020)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/sd-sju-ar-sedan-skandallagen-som-ger-illegala-invandrare-sarskilda-privilegier/