Antisemitismen och Israelhatet har vuxit inom Socialdemokraterna med Löfvens goda minne

ANTISEMITISM Under torsdagen och fredagen besökte Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfven Jerusalem för att delta vid World Holocaust Forum och hedra Förintelsens offer, samt uppmärksamma att det är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz Birkenau. Minneshögtiden ägde rum under fredagen på Yad Vashem, som är den israeliska myndigheten till minne av Förintelsens offer.

Stefan Löfven företräder en regering vars första åtgärd efter tillträdet 2014 var att, i strid mot traditionella kriterier, erkänna Palestina som stat.

Erkännandet, som saknar stöd av majoriteten i Sveriges riksdag, var ingen direkt överraskning. Detta med tanke på Socialdemokraternas långa historik med palestinska företrädare sedan Olof Palmes tid tillsammans med PLO-ledaren Yassir Arafat.

Sedan makttillträdet har den svenska regeringen, med statsministern i spetsen, fortsatt sitt stöd till den palestinska myndigheten (PA). Man skickar dessutom årligen cirka 800 miljoner skattekronor till myndigheten. Detta trots att PA genom ekonomiska ersättningar finansierar terrorister som mördat judar. På sina ministeriers hemsidor finns fortfarande PLO-dokument om hur den judiska staten ska förintas och i skolor och i medier uppviglar och sprider man antisemitism.

Den svenska regeringen har också under åren utökat sina ekonomiska bidrag till FN:s palestinska flyktingorgan UNRWA, trots åtskilliga och upprepade avslöjanden om hur man sprider våldsbejakande och antisemitisk lära till de palestinska barnen.

I riksdagen har Socialdemokraterna åtskilliga ledamöter som umgås och deltar i våldsbejakande och antisemitiska miljöer. En socialdemokratisk riksdagsledamot har bland annat uppträtt i demonstrationer ståendes under terrororganisationen Hamas flagga.

En annan socialdemokratisk riksdagsledamot deltog och talade för bara någon vecka sedan, den 11 januari, på en våldsbejakande jubileumsfest för Fatah i Helsingborg. På festen, precis innan riksdagsledamoten skulle tala, spelades den våldsbejakande och antisemitiska låten ”Leve Palestina, krossa sionismen” högt i högtalarna. På mötet hyllades terrorism och antisemitism. Dessa båda ledamöter sitter dessutom i riksdagens utrikesutskott, samma utskott som undertecknade. Ledamöterna är alltså två av de som påverkar den socialdemokratiska utrikespolitiken.

Ett annat exempel utgör ytterligare en riksdagsledamot som återfinns poserandes leende och hållande en karta där staten Israel är utraderad. Det slutar inte heller där, även i Socialdemokraternas religiösa förbund finns företrädare som låtit publicera öppet antisemitiska konspirationsteorier i förbundets tidning.

Det socialdemokratiska styret i Malmö har orsakat att judar tvingas flytta från kommunen av säkerhetsskäl. Ungdomsförbundet SSU avslöjades förra året när de sjöng om att ”krossa sionismen” i demonstrationståg. I samma tåg gick en före detta socialdemokratisk kommunstyrelseordförande med utan att ingripa. ”Jag tror uppriktigt inte att de tänkte i antisemitiska termer”, var hans försvar. Men skandalerna kring SSU i Malmö har duggat tätt. Gång efter annan har de avslöjats sprida antisemitism.

Allt detta har fått passera. Utan att Stefan Löfven har ingripit. Istället har han sopat det under mattan.

Den svenska regeringens hanterande av den omfattande antisemitismen inom sina egna led – finansieringen av den palestinska myndighetens spridande av antisemitism och ekonomiska ersättningar till terrorister, finansieringen av UNRWA:s spridande av antisemitism till barn och ungdomar – är inte bara en nationell skandal utan också en internationell.

Att statsministern nu åker till Israel för att delta i en minneshögtid till minne av Förintelsens offer, samtidigt som hans politiska agerande på hemmaplan orsakar att judar tvingas flytta från sina hem är inget annat än en praktskandal.

I denna stund vore det därför klädsamt om regeringen för en gångs skull kom till insikt över sitt agerande och istället erkände sina misstag. Ett steg i rätt riktning vore att dra tillbaka det ogenomtänkta erkännandet av Palestina som självständig stat.

MARKUS WIECHEL (SD)
Utrikespolitisk talesperson

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

(Artikeln är publicerad på Nyheter Idag den 24 januari 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/antisemitismen-och-israelhatet-har-vuxit-inom-socialdemokraterna-med-lofvens-goda-minne/