Kategori: Skriftliga frågor

Fråga till infrastruktur- och bostadsministern angående läckage av säkerhetskänslig information från myndighet

Fråga 2023/24:1015 Läckage av säkerhetskänslig information från myndighet av Björn Söder (SD) till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastruktur-och-bostadsministern-angaende-lackage-av-sakerhetskanslig-information-fran-myndighet/

Fråga till försvarsministern angående positiv särbehandling

Fråga 2023/24:1006 Positiv särbehandling av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-positiv-sarbehandling/

Fråga till kulturministern angående politisk aktivism på statens museer

Fråga 2023/24:973 Politisk aktivism på statens museer av Björn Söder (SD) till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-politisk-aktivism-pa-statens-museer/

Fråga till sjukvårdsministern angående kostnadstak för att överleva sjukdom

Fråga 2023/24:970 Kostnadstak för att överleva sjukdom av Björn Söder (SD) till Statsrådet  Acko Ankarberg Johansson (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-sjukvardsministern-angaende-kostnadstak-for-att-overleva-sjukdom/

Fråga till minister för civilt försvar angående blinda beredskapsflygplatser

Fråga 2023/24:857 Blinda beredskapsflygplatser av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-blinda-beredskapsflygplatser/

Fråga till utrikesministern angående Taiwans deltagande i WHA

Fråga 2023/24:826 Taiwans deltagande i WHA av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-taiwans-deltagande-i-wha-2/

Fråga till utrikesministern angående rapportering av svenska statens innehav av vapen

Fråga 2023/24:791 Rapportering av svenska statens innehav av vapen av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-rapportering-av-svenska-statens-innehav-av-vapen/

Fråga till försvarsministern angående rekryteringsbas för värnplikt

Fråga 2023/24:767 Rekryteringsbas för värnplikt av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-rekryteringsbas-for-varnplikt/

Fråga till biståndsministern angående EU:s avtal (PDCA) med och finansiering av Kubas regim

Fråga 2023/24:763 EU:s avtal (PDCA) med och finansiering av Kubas regim av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-eus-avtal-pdca-med-och-finansiering-av-kubas-regim/

Fråga till biståndsministern angående återupptaget stöd till UNRWA

Fråga 2023/24:721 Återupptaget stöd till UNRWA av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-aterupptaget-stod-till-unrwa/

Fråga till utrikesministern angående svensk ambassad i Uzbekistan

Fråga 2023/24:669 Svensk ambassad i Uzbekistan av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svensk-ambassad-i-uzbekistan/

Fråga till biståndsministern angående EKN:s landpolicyer

Fråga 2023/24:668 EKN:s landpolicyer av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-ekns-landpolicyer/

Fråga till utrikesministern angående Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-agerande-gallande-flygrutter-i-taiwansundet/

Fråga till utrikesministern angående efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

Fråga 2023/24:499 Efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-efterkontroller-av-svenskt-krigsmateriel-i-ukraina/

Fråga till utrikesministern angående anslag till institut med kopplingar till diktatur

Fråga 2023/24:485 Anslag till institut med kopplingar till diktatur av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-anslag-till-institut-med-kopplingar-till-diktatur/