Kategori: Skriftliga frågor

Fråga till utrikesministern angående rapportering av svenska statens innehav av vapen

Fråga 2023/24:791 Rapportering av svenska statens innehav av vapen av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-rapportering-av-svenska-statens-innehav-av-vapen/

Fråga till försvarsministern angående rekryteringsbas för värnplikt

Fråga 2023/24:767 Rekryteringsbas för värnplikt av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-rekryteringsbas-for-varnplikt/

Fråga till biståndsministern angående EU:s avtal (PDCA) med och finansiering av Kubas regim

Fråga 2023/24:763 EU:s avtal (PDCA) med och finansiering av Kubas regim av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-eus-avtal-pdca-med-och-finansiering-av-kubas-regim/

Fråga till biståndsministern angående återupptaget stöd till UNRWA

Fråga 2023/24:721 Återupptaget stöd till UNRWA av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-aterupptaget-stod-till-unrwa/

Fråga till utrikesministern angående svensk ambassad i Uzbekistan

Fråga 2023/24:669 Svensk ambassad i Uzbekistan av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svensk-ambassad-i-uzbekistan/

Fråga till biståndsministern angående EKN:s landpolicyer

Fråga 2023/24:668 EKN:s landpolicyer av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-ekns-landpolicyer/

Fråga till utrikesministern angående Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-agerande-gallande-flygrutter-i-taiwansundet/

Fråga till utrikesministern angående efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

Fråga 2023/24:499 Efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-efterkontroller-av-svenskt-krigsmateriel-i-ukraina/

Fråga till utrikesministern angående anslag till institut med kopplingar till diktatur

Fråga 2023/24:485 Anslag till institut med kopplingar till diktatur av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-anslag-till-institut-med-kopplingar-till-diktatur/

Fråga till försvarsministern angående säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

Fråga 2023/24:378 Säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-sakerstalla-att-inga-svenska-komponenter-ingar-i-ryska-vapen/

Fråga till infrastrukturministern angående ändring i körkortslagen för att möjliggöra snabbare utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten

Fråga 2023/24:374 Ändring i körkortslagen av Björn Söder (SD) till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-andring-i-korkortslagen-for-att-mojliggora-snabbare-utbildning-av-fordonsforare-inom-forsvarsmakten/

Fråga till minister för civilt försvar angående utveckling av alarm-app

Fråga 2023/24:373 Utveckling av alarm-app av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-utveckling-av-alarm-app/

Fråga till utrikesministern angående Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace

Fråga 2023/24:322 Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniens-fredsforslag-crossroads-of-peace/

Fråga till utrikesministern angående sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare

Fråga 2023/24:315 Sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sanktioner-mot-azerbajdzjanska-regimforetradare/

Fråga till justitieministern angående den ökande antisemitismen i Sverige

Fråga 2023/24:320 Den ökande antisemitismen i Sverige av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-den-okande-antisemitismen-i-sverige/