Om Björn Söder

Björn Söder har varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sedan september 2010. För närvarande är han bl a verksam som ledamot i försvarsutskottet, krigsdelegationen, ersättare i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling och suppleant i utrikesnämnden.  Han är även ordförande i OSSE-delegationen.

Han var partisekreterare för Sverigedemokraterna 2005–2015 och har även varit gruppledare för partiet 2010–2014. Under mandatperioden 2014-2018 var han riksdagens andre vice talman. Mellan 2006 och 2010 var Björn Söder gruppledare i Skånes regionfullmäktige och ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige. Han satt i Sverigedemokraternas verkställande utskott 2001-2015 och i Sverigedemokraternas partistyrelse i 22 år mellan 2001 och 2023. Han har även varit ledamot i polisstyrelsen i Skåne.

Björn Söder har ett särskilt intresse för säkerhets-, försvars-, utrikes- och migrationsfrågor och han har med stort engagemang drivit dessa frågor i riksdagen.

I maj 2021 tilldelades han Armeniens högsta civila utmärkelse, den prestigefyllda Mkhitar Gosh-medaljen, av Armeniens president för utomordentliga insatser för att stärka och utveckla de vänskapliga banden mellan Armenien och Sverige.

Innan Björn Söder kom in i riksdagen arbetade han inom livsmedelsindustrin, bland annat som projektanställd vid Skånemejerier för att revidera och utveckla kontrollprogram och som technical management assistant vid Unilever. Björn Söder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Han lämnade värnplikten som jägarsoldat med fänriks grad. Björn Söder är född i Helsingborg och bor i Kristianstad med sina två barn.

CV – In English

CV CURRICULUM VITAE

Personligt:
Björn Söder är född 1976 i Helsingborg och bor i Kristianstad med sina två barn.

Uppdrag:
Politiska uppdrag – riksdagen

2024- Ordförande i vänskapsgruppen Sverige-Centralasien i Sveriges riksdag
2024- Ersättare i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
2023- Ordförande i vänskapsgruppen Sverige-Polen i Sveriges riksdag
2023- Ordförande i vänskapsgruppen Sverige-Armenien i Sveriges riksdag
2022- Suppleant i Utrikesnämnden
2022- Ledamot i Försvarsutskottet
2022- Suppleant i Utrikesutskottet
2022- Ordförande i OSSE-delegationen
2020–2022 Ledamot i Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
2018-2024 Ledamot i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
2018-2022 Suppleant i EU-nämnden
2018-2020 Ersättare i riksdagsstyrelsen
2014-2022 Ledamot i Utrikesutskottet
2014- Ledamot i OSSE-delegationen
2014-2018 Andre vice talman
2012-2013 Ledamot i Utbildningsutskottet
2011-2018 Suppleant i Justitieutskottet
2010-2022 Suppleant i Försvarsutskottet
2010-2014 Suppleant i Utrikesutskottet
2010-2014 Gruppledare
2010- Ledamot i Krigsdelegationen
2010- Riksdagsledamot

Alla uppdrag inom riksdagen hittas här: Sveriges riksdag

Politiska uppdrag utanför riksdagen

2023- Ledamot i kommittén för utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001-2021 (UD 2022:02)
2023- Ordförande i stiftelsen Hepatica
2023- Vice ordförande i styrelsen för Kristianstad Airport AB
2023- Ledamot i Exportkontrollrådet (EKR)
2022- Ordförande i Conservatives & Reformists on the OSCE Parliamentary Assembly
2019-2022 Vice ordförande i Conservatives & Reformists on the OSCE Parliamentary Assembly
2019- Ledamot i styrelsen för Kristianstad Airport AB
2018-2019 Ledamot i Skånes regionfullmäktige
2017-2023 Ordförande i Sverigedemokraterna Kristianstad
2017-2023 Andre vice distriktsordförande i Sverigedemokraterna Skåne
2014– Ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige
2010-2012 Ledamot i Polisstyrelsen i Skåne
2006-2010 Gruppledare i Skånes regionfullmäktige
2006-2014 Ledamot i Skånes regionfullmäktige
2006-2010 Ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
2005-2015 Partisekreterare i Sverigedemokraterna
2005-2009 Ledamot i Kyrkomötet, Svenska kyrkan
2003-2005 Förste vice partiordförande i Sverigedemokraterna
2002-2005 Distriktsordförande i Sverigedemokraterna Syd
2001-2015 Ledamot i Sverigedemokraternas verkställande utskott
2001-2023 Ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse
2001-2009 Ledamot i Lunds stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan
2001-2005 Ersättare i Kyrkomötet, Svenska kyrkan
1998-2002 Ledamot i Höörs kommunfullmäktige
1998-2000 Förbundssekreterare i Sverigedemokratisk Ungdom
1997-1998 Suppleant i Sverigedemokraternas partistyrelse

Anställningar

2004–2009 Technical management assistant, Unilever AB
2004 Projektanställd, Skånemejerier AB
2000-2006 Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB

Utbildning

2004 Civilingenjörsexamen inom kemiteknik, Lunds tekniska högskola
1998 Värnpliktig fänrik, K3
1995 Teknisk linje, Tycho Braheskolan, Helsingborg

Utmärkelse

2021 Tilldelad den prestigefyllda Mkhitar Gosh-medaljen av Armeniens president

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/om-bjorn-soder/