Avveckla UNRWA!

UNRWA The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) är FN:s flyktingorgan som bildades 1949 för att ta hand om arabiska flyktingar efter att arabländerna förlorade sitt anfallskrig mot Israel 1948. De judiska flyktingar i arabländerna som i samband med kriget fick sina hem konfiskerade och tvingades fly, gavs ingen större hjälp från omvärlden medan UNRWA skapades för araberna.

UNRWA understöder araber, som kallar sig palestinier, som lever som fullständiga medborgare i bland annat Jordanien men också araber som styrs av den palestinska myndigheten. De som omfattas av UNRWA:s verksamhetsområde är de som flytt från arabstaternas krig mot Israel, men även deras barn och adoptivbarn. Flyktingstatusen går alltså i arv. Därför blir de palestinska flyktingarna kontinuerligt fler, trots att de med tiden borde bli färre, då den generation som utvandrade, fördrevs eller flydde före, efter eller under arabstaternas krig mot Israel 1948 dör av ålderdom.

Det är nu den fjärde generationen som fortsätter att erhålla flyktingstöd från FN-organet. Ingen annanstans kan någon grupp ärva flyktingstatus. Det är tämligen märkligt, då många av dessa palestinier har etablerat sig i andra länder och där till och med erhållit medborgarskap. Enligt UNRWA är de dock fortfarande flyktingar och erhåller därmed stöd. Det kan med fog antas, vilket flera bedömare både i Israel och i västvärlden också gör, att arabvärlden och världssamfundet håller den palestinska flyktingsituationen vid liv för att den ska användas som ett politiskt vapen i debatten.

UNRWA driver idag skolor för över en halv miljon barn och använder värdlandets skolböcker. Men UNRWA:s skolverksamhet, särskilt i Gaza, Judeen och Samarien där den palestinska myndigheten förser skolorna med skolböcker och läroplan, är starkt kritiserad av organisationer som granskat skolböckerna och läroplanen.

Enligt det svenska generalkonsulatet i Jerusalem bryter tre procent av 2 301 undersökta sidor av UNRWA-skolböcker mot FN:s värderingar. Det innebär hela 69 sidor. Rapporter har visat att läroböcker som används i UNRWA:s utbildning uppmanar till jihad och att ett flertal lärare på UNRWA:s skolor stöder den nazistiska ideologin. De våldsbejakande budskapen upprepas gång på gång i UNRWA:s skolor. I stället för att lära sig att sluta fred med den judiska staten lär sig eleverna i UNRWA:s skolor att hålla konflikten med Israel vid liv.

Det har också avslöjats hur Hamas låter barn vid UNRWA:s skolor registreras för sommarläger i syfte att utbilda barnsoldater. David Bedein, chef för Center for Near East Policy Research, ställde sig frågande i CBN News om hur FN:s skolor kan tillåta sina elever att registrera sig för program för att döda människor. Bedein har länge hävdat att läroplanen i UNRWA-skolorna främjar terrorism och förespråkar att bli av med Israel samt att UNRWA-anläggningar används för att indoktrinera och utbilda palestinska barn för terrorism. Affischer som Hamas använder för att rekrytera barnen till sommarläger är fulla med barn med skjutvapen och i rekryteringsfilmer som vänder sig till barnen i UNRWA:s skolor visar man pojkarna och de unga männen intensiv militär träning inklusive marscherande med vapen, hoppande genom eldringar och krypande ur hål i marken beväpnade med automatvapen, vilket förmodligen illustrerar terrortunnlar.

För något år sedan släpptes en mycket uppmärksammad rapport om korruptionen inom UNRWA som blev internationellt omtalad i bland annat arabiska nyhetskanalen Al-Jazeera. Rapporten blev en nyhet även i svensk media. Personer inom UNRWA:s ledning ska enligt rapporten ha gjort sig skyldiga till ”nepotism, repressalier och andra övertramp, för personlig vinning, för att tysta legitim kritik och för att i övrigt uppnå sina personliga mål”. Enligt Al-Jazeera förklarar rapporten att korruptionsanklagade personer i UNRWA:s ledning ”utgör en enorm risk för FN:s rykte”. Avslöjandet gjorde att Schweiz och Nederländerna frös biståndet till organisationen.

Jag har under många år påtalat problemen med UNRWA och ställt en uppsjö av skriftliga frågor till den förra regeringen. Men svaren har alltid varit att regeringen har fullt förtroende för att UNRWA och dess personal kan utföra sitt viktiga mandat, och ser ingen grund för att ifrågasätta UNRWA:s opartiskhet. Sverigedemokraterna har också i flera år motionerat om att stödet till UNRWA ska upphöra.

I en allmänpolitisk debatt i riksdagen den 17 oktober 2018 kritiserade jag den dåvarande regeringen mot bakgrund av alla avslöjanden om UNRWA. Jag pekade bland annat på att UNRWA många gånger har kritiserats för korruption och för sitt antiisraeliska och antisemitiska utbildningssystem och att den icke-statliga organisationen UN Watch avslöjat att namngivna UNRWA-anställda hyllade Hitler, spred antisemitism och gav stöd till terrorism på sina Facebooksidor.

”I detta spel deltar Sverige genom sina stora bidrag av skattemedel. Och nu har den före detta utrikesministern Margot Wallström utlovat nya miljarder till UNRWA. Dagen efter att hennes chef statsminister Löfven avsattes av riksdagen flög hon med regeringsplanet till New York för att samla in pengar till organisationen. Detta skedde tillsammans med bland andra Jordaniens utrikesminister och i närvaro av Islamiska konferensen och Arabförbundet, vilket tidningen Inblick avslöjat. Men redan strax före valet lovade hon att skänka 2 miljarder svenska skattekronor till UNRWA under fyra år. Sverige ska alltså fortsätta skänka pengar till en organisation som gång efter gång kritiseras för korruption, antisemitism och hyllningar av terrorism. Det får vara slut nu!” sade jag i debatten.

Sverige är nämligen bland de största givarna till UNRWA, tillsammans med flera andra EU-länder och USA. Den förra socialdemokratiskt ledda regeringen utökade stödet väsentligt och 2021 ingick man ett nytt fyraårigt strategiskt avtal med UNRWA som under åren 2022–2025 skulle bidra med totalt 2,1 miljard skattekronor till organisationen. Även om den nuvarande har regeringen har minskat stödet något anslog man i budgeten för år 2024 400 miljoner kronor till UNRWA.

I ett pressmeddelande från den 21 december i fjol skrev regeringen att detta sker ”mot bakgrund av att organisationen är en av få med tillträde till områden under oerhört stort lidande, inte minst för kvinnor och barn”. Man skrev vidare att ”anslagsnivån är en minskning jämfört med föregående år. Sverige har i flera år varit en stor givare till UNRWA, som behöver diversifiera sin finansiering. Regeringen överväger att ytterligare se över nivåerna på stöd framöver. Sverige är samtidigt en stark röst för en reformering av UNRWA. Långsiktigt är Sveriges linje att UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR eller annat lämpligt FN-organ”. Det senare ligger helt i linje med vad SD förespråkar. I vår motion (2019/20:749) skrev vi att Sverige bör ”verka för att UNRWA ska avvecklas och att dess nuvarande verksamhet istället ska ingå i UNHCR och Unicef”.

Det borde inte komma som en chock när Israel i en rapport kunde berätta om att flera UNRWA-anställda var involverade i terrorattacken den 7 oktober förra året. Genom åren har avslöjanden efter avslöjanden kommit om UNRWA. Trots det har många länder, inklusive Sverige, låtit biståndskranen stå på fullt flöde.

Men efter den senaste rapporten beslutade bland annat USA, Frankrike, Tyskland, Finland, Italien, Storbritannien, Japan och Australien att helt stoppat utbetalningarna till UNRWA. Sverige valde att också frysa sina utbetalningar i väntan på en utredning, som väntas vara klar med en preliminär version i början av mars. Utredningen utförs av tre oberoende organisationer, bland annat av Raoul Wallenberg-institutet.

Efter att den svenska regeringen valt att frysa utbetalningarna till UNRWA lät sig inte kritiken vänta från socialdemokratiskt håll. I SVT Aktuellt den 31 januari hävdade Morgan Johansson (S) att beslutet om frysning var ”katastrofalt”. Han stod dessutom och ljög i sändningen med att inte ens Israels regering ville att man skulle stoppa utbetalningarna till UNRWA. Men den som strax därefter slog över till TV4-Nyheterna kunde då se ett inslag med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som ansåg att UNRWA omgående skulle läggas ned.

Att Socialdemokraterna nu är upprörda är inget som förvånar. Trots utbredd antisemitism och uppmaningar till terrordåd har de svenska socialdemokraterna haft både långvariga och starka relationer med palestinska företrädare och bjudit in dem till sina kongresser. Socialdemokraternas egen riksdagsledamot Jamal El-Haj deltog förra året på en Hamas-konferens i Malmö och trots stark kritik vägrar han fortfarande att ta avstånd från sitt deltagande. Och det socialdemokratiska partiet låter honom hållas och sitta kvar och företräda partiet i Sveriges riksdag. Man vill inte stöta sig med sina pro-palestinska väljare, inte sällan med rötterna i Mellanöstern och Afrika. De utgör numera ett betydande röstunderlag till partiet. Och för ett parti som sätter makten framförallt har man inte råd att låta dessa röster gå förlorade. Då blundar man gärna för antisemitism, terroruppvigling och deltagande i terrorattacker och försvarar att svenska skattemedel även fortsättningsvis ska gå till en organisation som UNRWA.

Jag hoppas däremot att detta kommer att leda till att UNRWA avvecklas. Det vore inte en dag för sent.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/avveckla-unrwa/