Befängt att vi är positiva till Putins regim

DEBATT I ett desperat försök att legitimera sina egna politiska krumbukter hävdar nu Centerpartiet (SvD Debatt 22/2) att de ”tar ansvar” på ett sätt som låter påskina att de står för kontinuitet och stabilitet. Ingenting kunde vara längre ifrån verkligheten. Märk väl att de ”tar ansvar” för ett långsiktigt försvar, ett ansvarstagande som ekar tomt i ljuset av deras tidigare budgetanslag till försvaret. Vad hindrar Centerpartiet från att helt byta riktning i frågan nästa gång det passar dem?

Vidare hävdar Centerpartiet att Sverigedemokraterna skulle vara positivt inställda till Putin och hans regim. Det är ett löjeväckande och rent befängt påstående. I otaliga debatter har vi tydligt och konsekvent markerat mot Rysslands oacceptabla aggressioner. Vi har föreslagit skarpare sanktioner, vi har i Europarådet verkat för hårdare skrivelser mot Ryssland. Konsekvent och ofta har vi kritiserat dem för deras grova övertramp vad gäller mänskliga rättigheter och brott mot folkrätten, både i och utanför Ryssland.

Centerpartiet bidrar i sin replik till spridningen av fake news i syfte att göda sig själva och smutskasta andra. Efter valrörelsen 2018 blev det tydligt att de inte är främmande inför att hemfalla åt lögner, inte ens när det gäller löften till den egna väljarkåren.

Så för tydlighetens skull kan vi ännu en gång poängtera det faktum att Sverigedemokraterna är riksdagens mest försvarsvänliga parti. Vi bör till största möjliga mån undvika att göra Östersjön till en konfliktzon för instabila världsmakter. Det torde vara uppenbart för alla att en svensk Natoanslutning skulle bana vägen för en konfliktupptrappning av stor magnitud om det vill sig illa. Det är både oansvarigt och enfaldigt att hävda något annat. Det sista vi behöver är att späda på den stormaktskonflikt som redan ligger och pyr.

I ett försvarsförbund med Finland står vi fortsatt alliansfritt i förhållande till världens stormakter och däri finner vi också vår nations säkerhet.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson

CAROLINE NORDENGRIP (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

JOSEF FRANSSON (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

(Artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet den 25 februari 2019)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/befangt-att-vi-ar-positiva-till-putins-regim/