Carl Bildts dåliga bortförklaring

ISRAEL Efter den våldsamma explosionen i Libanons huvudstad Beirut förra tisdagen twittrade Carl Bildt att ”det enda uppmuntrande i denna katastrof i Libanon är att till och med Israel har varit snabb med att erbjuda humanitärt bistånd”.

Hans ordval vittnar om den aversion som han har gentemot staten Israel och som kännetecknade hans utrikespolitik i den moderatledda Reinfeldtregeringen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Israels ambassadör gick snabbt ut och kritiserade Bildt för hans ordval.

Men istället för att be om ursäkt försökte Bildt sig på en klassisk manöver och gick till motattack och kallade ambassadörens kritik för omdömeslös och lögnaktig.

I en debattartikel i Expressen försöker Carl Bildt ge sken av en helt annan innebörd av vad han faktiskt själv twittrade. Han skriver att ”omedelbart efter den enorma explosionen i Beirut twittrade jag och sade att ’det enda uppmuntrande i denna katastrofala situation är att också Israel har varit snabb med att erbjuda humanitär hjälp’”.

Nu tror jag att Carl Bildt, efter sina många internationella uppdrag under lång tid, är bättre på engelska än så. Han borde dessutom med sin erfarenhet som utrikesminister förstå innebörden och betydelsen av just ordvalet ”even”.

I kontexten av Bildts egen politik som utrikesminister och hans ständiga angrepp på Israel kan ordet ”even” inte tolkas annat än det jag skrev i inledningen: ”till och med”. Hade han velat framhålla ”också”, vilket han anger i debattartikeln, hade han kunnat välja det vanliga ordet ”also”.

Carl Bildts försvarsartikel i Expressen känns inte som annat än en efterhandskonstruktion och en dålig bortförklaring.  Hans utrikespolitik i Reinfeldtregeringen var minst lika skadlig för Sverige som Wallströms (S). Inte minst i Mellanösternfrågan. Hans aversion mot staten Israel var tydlig. Och fortsätter, som sagt, att vara tydlig.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/carl-bildts-daliga-bortforklaring/