Dags att politiken tar ansvar gällande säkerhetsriskerna med Tiktok

DEBATT Politisk och byråkratisk senfärdighet kan återigen leda till säkerhetsrisker och -läckor. Med IT-skandalen i färskt minne ser vi återigen en uppvisning i svensk naivitet och godtrogenhet.

De senaste tiden har det åter blivit debatt kring den kinesiska appen Tiktok. Detta sedan Europaparlamentet av säkerhetsskäl bannlyst appen på personalens mobiltelefoner. Förbudet gäller även personalens privata mobiler som är kopplade till deras jobbmejl eller andra arbetsverktyg, Likaså har både USA och Kanada förbjudit statsanställda att använda den och i Danmark avråds statligt anställda från att ha appen på jobbtelefonerna. I USA diskuterar man dessutom att förbjuda Tiktok i hela landet.

Redan för snart tre år sedan, i juni 2020, lyfte jag frågan kring Tiktok med dåvarande inrikesminister Mikael Damberg och ville ha svar på om han avsåg vidta några åtgärder för att medvetandegöra myndigheter och företag om faran med att använda den här typen av appar, och om han tänkte föreslå att de förbjuds i Myndighetssverige.

Svenska säkerhetsexperter varnade nämligen för att företags- och försvarshemligheter kan röjas genom att svenska företag, organisationer och myndigheter fortfarande tror att Tiktok ”är en kul ungdomsapp med oskyldiga klipp på dansande barn”. Till fplus sade säkerhetsexperten Hanna Linderstål, vd vid analysföretaget EarhartBusiness Protection Agency, att hon ”med egna ögon sett hur försvarshemligheter har röjts”. Hon menade vidare att okunskapen kring Tiktok ännu var stor i Sverige och att det kunde stå svenska organisationer och företag dyrt i längden, av flera skäl. Hon kallade appen för ett ”kognitivt vapen” och menade att det är det vassaste vapnet som finns i den globala digitala kapprustning som pågår.

Appen registrerar och lagrar mycket information om den enskilda användaren. Även information från tredjepartssystem och andra sociala nätverk samlas in, vilket betyder att den information som användare redan delar i till exempel Snapchat, Facebook eller andra sociala nätverk tar även Tiktok del av när man delar länkar och klipp.

På min fråga för snart tre år sedan svarade Damberg förvisso att ”säkerhetsfrågor ligger högt på regeringens agenda och regeringen vidtar och har vidtagit ett stort antal åtgärder för att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet”. Men han svarade inte på frågan om att förbjuda användandet av kinesiska spionappar, till exempel Tiktok

Alldeles nyligen ställde jag åter en skriftlig fråga kring Tiktok och andra kinesiska spionappar, Denna gång till ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. Jag undrade om han tänkte ta initiativ till att förbjuda att dessa appar används av statsanställda på jobbtelefoner och privata mobiltelefoner som är kopplade till deras jobbmejl eller andra arbetsverktyg. I sitt svar hänvisade han till säkerhetsskyddslagen och att det i Sverige är varje enskild myndighets ansvaratt utifrån sin verksamhet göra bedömningar avseende vilka åtgärder som behöver vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt.

När jag dagen efter ministerns skriftliga svar åter igen frågade honom, denna gång vid riksdagens frågestund, så svarade han återigen med att hänvisa till säkerhetsskyddslagen och att arbetet måste bedrivas ”med utgångspunkt i den lagstiftning som finns i Sverige”.

Det räcker inte. Att vi, efter snart tre år, inte kommit längre än så här i diskussionerna i Sverige visar detta tydligt. Politikerna måste ta ansvar och fatta beslut. Det räcker inte att bara hänvisa till säkerhetsskyddslagen och att myndigheterna själva ska göra bedömningar. När nu andra länder har infört förbud mot att använda dessa spionappar för statsanställda på jobbtelefoner och privata mobiltelefoner som är kopplade till deras jobbmejl eller andra arbetsverktyg bör Sverige göra detsamma.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/dags-att-politiken-tar-ansvar-gallande-sakerhetsriskerna-med-tiktok/