Fråga energi- och digitaliseringsminister angående beredskap för elförsörjning


Fråga 2019/20:1608 Beredskap för elförsörjning

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svenska kraftnät har, enligt källor till Aftonbladet, inte vidtagit de åtgärder som myndigheten lovat, bland annat i en skrivelse till Energimarknadsinspektionen för drygt sex månader sedan där det står att Sveriges elberedskap och totalförsvar varit åsidosatt i flera år, vilket gör att man saknar beredskap för att förhindra en elkris och att man inte har förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna.

Myndigheten arbetar utifrån olika scenarion. Enligt myndighetens dokument är situationen mycket allvarlig vid en kris.

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att man ska se till att hela den svenska elförsörjningen har god beredskap. Det handlar om störningar som ligger utanför de enskilda elföretagens eget ansvar.

Nu har, enigt källor till Aftonbladet, myndigheten fortfarande inte vidtagit de åtgärder man lovat för att garantera elförsörjningen.

Av denna anledning vill jag fråga energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att garantera god beredskap vad gäller elförsörjningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-energi-och-digitaliseringsminister-angaende-beredskap-for-elforsorjning/